Hiihtokeskukset kehittävät rinnetoimintojen energiatehokkuutta

Artikkelit / 2.12.2008 / SHKY

”Energiatehokkaat rinnetoiminnot” – projektin tavoitteena on selvittää hiihtokeskusten energiankäyttöä mm. rinteiden lumetuksessa, hissien toiminnoissa, valaistuksessa ja rinteiden kunnossapidossa ja etsiä keinoja energiatehokkuuden parantamiseen. Vastaavaa projektia ei Suomessa ole toteutettu aikaisemmin.

Projektia hallinnoi Motiva Oy ja sen rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö ja alan yritykset yhdessä. Projektin päätyttyä maaliskuussa 2010 on hiihtokeskustoimialalla käytettävissään ohjekirja energiatehokkaista toimintatavoista ja hyvistä käytänteistä. Samalla tehdään malli rinnetoimintojen energiakatselmusten toteuttamisesta.

Projekti on osa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimialakohtaista energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa.

Lisätietoja energiatehokkuussopimusjärjestelmästä netissä:

www.tem.fi > Energia > Uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus > Energiatehokkuus
www.motiva.fi > Toiminta-alueet > Energiatehokkuussopimukset
www.mara.fi > Energiatehokkuus