soveltava

Soveltavan laskettelun ohjaajaksi?

Soveltavan alppihiihdon ohjaajaksi voi kouluttautua Suomen hiihdonopettajat ry:n järjestämällä taitomoduulilla, yhteistyössä Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n ja Malikkeen kanssa. Neljä päivää kestävällä moduulilla perehdytään liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisten oppilaiden opettamiseen sekä apuvälineisiin. Moduulilla saa ideoita ja vinkkejä perusopetusohjelman soveltamiseen (alppihiihto, lumilautailu) sekä tietoa ja kokemusta apuvälineiden käyttöön erilaisten laskijoiden kanssa. Moduuleille on osallistunut hiihdonopettajien lisäksi mm. liikunnanohjaajia ja fysioterapeutteja.

Pysty- ja kelkkalasketteluun sekä lumilautailuun on kehitetty paljon erilaisia apuvälineitä. Apuvälineet eivät ole itsetarkoitus, mutta niiden avulla ensimmäisistä kerroista voidaan saada turvallisia ja onnistuneita. Eri laskijat tarvitsevat apua ja tukea eri tavalla. Osa erityistä tukea tarvitsevista laskijoista tarvitsee yksinkertaisia välineitä päästäkseen alkuun. Jotkut tarvitsevat apuvälineitä aina, osalle riittävät ohjaajan neuvot ja ohjeet.

Moduulin käyneillä ohjaajilla on taitoa soveltaa opetusta ja hyödyntää apuvälineitä opetuksessa sekä ohjata välineiden hankinnassa. Moduulin aikana käydään teoriassa ja käytännössä läpi, millaisia opetukseen ja välineisiin liittyviä tarpeita liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisilla laskijoilla yleisemmin esiintyy. Käytännön harjoituksia tehdään opettajan, avustajan ja laskijan rooleissa. Viimeisenä päivänä paikalle saapuu oikeita ”mallioppilaita”, jotta opittua päästään välittömästi soveltamaan käytäntöön. Moduulin keskeinen ajatus on, että kaikille halukkaille löytyy tapa laskea ja jokainen laskija on aktiivinen vammastaan huolimatta!

Moduulien hakuaika päättyy 1 kuukausi ennen ko. moduulin ajankohtaa. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella tämän jälkeen.

Hakemukset moduuleille SHOry:n internet-sivujen kautta www.hiihdonopettajat.com. Taitomoduuli antaa kahden vuoden jatkon ISIA-jäsenyydelle.
Lisätiedot: Susanna Tero 050 3090 369 tai susanna.tero@kvtl.fi

Takaisin ylös