Laskettelu ja hiihtokeskustutkimus 2010

Artikkelit / 25.8.2010 / SHKY

Laskettelijoiden ydinjoukko kasvaa

Aktiivisten laskettelijoiden määrä kasvoi kaudella 2010. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 30.000:lla ja on nyt 990.000. Aktiivisten laskettelijoiden osuus kaikista laskettelijoista on 86 prosenttia. Kaudella 2009 vastaava luku oli 80 prosenttia. Aktiivisilla laskettelijoilla tarkoitetaan tässä niitä laskettelun harrastajia, joilla oli laskettelupäiviä kaudella 2009/10

Tutkimuksen perusteella suomalaisten laskettelijoiden kokonaismäärä laski 1,2 miljoonasta 1,1 miljoonaan vuodesta 2009. Itseään laskettelun harrastajina pitävien määrän putoaminen johtunee ennen kaikkea siitä, että ne passiiviset laskettelijat, jotka eivät ole laskeneet useampaan vuoteen, eivät enää ilmoita harrastavansa lajia.

Aktiivisilla laskettelijoilla hyvä kausi

Ilmeisesti hyväluminen talvi vaikutti siihen, että aktiiviset laskettelijat viihtyivät rinteissä kaudella 2010 keskimäärin 9:nä päivänä kun vastaava luku vuonna 2009 oli 6 päivää.

Perinteinen laskettelu kiinnostaa edelleen

Valtaosa harrastajista on edelleen perinteisen laskettelun kannalla; reilut 80 prosenttia harrastajista liikkuu rinteissä laskettelusuksin. Lumilautailua harrastaa noin kolmannes laskijoista. Vapaalaskun, Freestylen ja Telemarkin harrastajaosuudet ovat edelleen suhteellisen pieniä jääden 2-5 prosentin tasolle.

Taantuman vaikutus näkyi välineiden ja oheispalveluiden ostoissa

Välineisiin on käytetty noin neljännes vähemmän rahaa kuin edellisenä talvena. Hiihtokeskuksissa on säästetty erityisesti oheispalveluiden ostoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi rinne- ja muut ravintolapalvelut sekä välinevuokraus.

Laskettelun edellytykset ja ydinpalvelut hoidettu mallikkaasti – oheispalveluissa kehittämisen varaa

Laskettelijat antavat suomalaisille hiihtokeskuksille hyvät arvosanat erityisesti harrastusmahdollisuuden varmistamisesta lumetuksella sekä turvallisuusnäkökohtien huomioimisesta.

Hiihtokeskusten palveluiden nykytasoa arvioitaessa vastaajat pitävät varsin hyvinä hissejä, hiihtokoulua ja majoituspalveluita. Kehityskohteita harrastajat löytävät erityisesti hissilippujen hinnoittelun selkeydestä sekä ravintolapalveluista.

Ostamisen helppoutta Internetistä

90 prosenttia laskettelijoista olisi valmis varaamaan tai jopa maksamaan lasketteluun liittyvän majoituksen Internetin kautta. Jopa yli puolet vastaajista myös maksaisi tai ainakin varaisi hissilipun, välineiden vuokrauksen ja hiihtokoulun etukäteen Internetin välityksellä.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus selvitti suomalaisten hiihtämiseen liittyvää käyttäytymistä ja mielipiteitä sekä itse harrastuksesta että siihen liittyvistä palveluista. Tutkimukseen vastasivat suomalaisten kotitalouksien hankinnoista päättävät henkilöt. Tutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa 2010 TNS Gallupin Internet-pohjaisessa paneelissa ja siihen vastasi 7879 henkilöä.