Miten ihmeessä rinteissä riittää lunta kautta maan eli tykkilumen ihmeet

Artikkelit / 21.3.2014 / Marianne Holmlund
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miten sitä lunta on vieläkin paljon rinteissä?

Kulunut talvi on ollut lumen suhteen haastava erityisesti Etelä-Suomessa. Lumetus aloitettiin kauden ensimmäisinä pakkaskausina marras- ja joulukuussa, mutta joulun aikoihin sattunut lämmin kausi sulatti lumet rinteistä. Onneksi tammikuun alkupuolelle sattui pitempi pakkasjakso, jolloin lumitykit lauloivat rinteissä halki Suomen. Oheinen kuva on alkutalvelta Serenasta.

Viime viikkojen poikkeuksellisen lämmin keli on saanut monet ajattelemaan, että hiihtokausi on jo päättynyt, mutta kuvat rinteistä kertovat toista tarinaa. Lunta on vielä paljon ja rinteet ovat hyvässä kunnossa. Rinteisiin menijää hemmotellaan kevätpäivinä usein myös aurinkoisella säällä!

MeriTeijo on yksi Suomen eteläisimmistä hiihtokeskuksista, joka sijaintinsa vuoksi joutuu miettimään lumetusta tarkoin. Kysyimme yrittäjä Tapani Kakolta, kuinka tykkilumetuksella varmistetaan hyvät rinteet. 

Koska aloitatte seuraavan talven valmistelut?
Talven valmistelu alkaa oikeastaan jo pari-kolme vuotta aiemmin. Rinteet pitää saada mahdollisimman tasaisesti viettäviksi ja lumetettavat alueet kasvamaan kunnon ruohoa. Rinteiden ruoho leikataan säännöllisesti, roudan nostamat kivet ja epätasaisuudet korjataan ja mahdollinen vesaikkokasvu poistetaan. Tavoitteena on pitää alusta hyvässä kunnossa ja tasaisena.

Syksyä kohden valmistelu etenee. Tarkistamme pumppujen, putkistojen, lumitykkien, kaapeleiden ja letkujen kunnon. Teemme huollot ja mahdolliset korjaukset. Viemme tykit jo hyvissä ajoin paikoillleen ja suuntaamme ne valmiiksi. Kokemus on opettanut, että pohjoiseen päin oleviin rinteisiimme tuulee pakkasöinä yleisimmin pohjoisesta, koillisesta tai idästä.

Milloin aloitatte lumetuksen, mitä lumetus vaatii keleiltä?
Jotta lumetus olisi järkevää, vaaditaan ainakin muutaman pakkasasteen yhtäjaksoinen, pitempi kausi. Lumetuksen aloitusajankohta riippuu pakkasen lisäksi myös ilman suhteellisesta kosteudesta sekä tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Ilmankosteuden pitäisi olla alle 80 %, jotta lumesta ei tule liian märkää. Parhaiten meille sopivat juuri pohjoisen ja idän välillä puhaltelevat tuulet.

Kuinka paljon lumetuslunta tarvitaan kauden käynnistämiseksi?
Hiihtokeskuksen ensinmäisen alueen, nk. lastenmaan ja sompahissialueen avaamista varten lumetamme noin kolme vuorokautta. Teemme silloin lumetuslunta noin 3000–4000 m3. Keskuksen kokonaislumetukseen menee aikaa noin 400-500 tuntia, ja kokonaislumimäärä on noin 30000 m3. Teemme kaiken lumen rinteisiin pakkasjaksojen aikana. Kesän yli säilöttyä lunta ei vielä keskuksessamme käytetä, mutta sekin on harkinnassa. 

Paljonko lumettamiseen kuluu vettä?
Käytämme vettä kauden aikana noin 70000-80000 m3:ä. Vesimäärä vastaa allasta, joka olisi 100 x 100 metrin kokoinen ja jonka syvyys olisi 7-8 metriä.

Mistä otatte veden?
Saamme veden noin 38 metriä korkeammalta olevasta järvestä. Vedentulon lisäämiseksi käytämme välillä paineenkorotuspumppaamoa. Noin viidennes käyttämästämme vedestä tulee purosta. Vesi kulkee runsaan kahden kilometrin matkan maassa sekä pienen matkaa meressä pumppaamoon, joka on isojen rinteiden ala-asemalla. Sieltä vesi nostetaan pumpuilla ylös lumitykkeihin. Järvivesi on lähtöpisteessä noin 3-4-asteista ja ja purovesi lähes 0-asteista. Pumpattava vesi viilenee lumetusputkissa kulkiessaan lähes 0-asteiseksi. Tämä tietenkin edesauttaa tykkilumen syntyä. 

Mihin sulamisvetenne menevät?
Sulamisvedet menevät ensin maan suodatuksen läpi salaojiin ja kokoomakaivoihin ja sieltä putkistoa myöten mereen. Lumetuksessa emme käytä mitään kemikaaleja, joten päästömme ovat puhtaita. Itse asiassa meidän tapauksessa vesi menee puhtaampana mereen, koska käyttämästämme humuspitoisesta järvivedestä poistuu humus lumetusprosessin aikana. Humuspitoisemmasta vedestä tulee paremmin tykkilunta, koska jäätyvä lumikide rakentuu sen ympärille. 

Miten lumitykki toimii?
Lumitykin läpi ammutaan vettä ja ilmaa kovalla paineella. Mitä korkeammalle rinteeseen ammutaan, sitä kovempaa painetta tarvitaan. Lumitykin suuttimet hajoittavat veden erittäin pieniksi pisaroiksi, jotka alkavat kiteytymään kuivassa ja kylmässä ilmassa.

Miten tykkilumi eroaa tavallisesta lumesta?
Lumitykki tuottaa mannapisaran muotoisa pieniä kiteitä. Juuri rakenteensa vuoksi tykkilumi kestää kulutusta ja säätilojen vaihtelua huomattavasti paremmin kuin taivaalta satanut luonnonlumi. Luonnonlumella on rinteessä lähinnä esteettistä arvoa.

Montako tykkiä rinteessä yleensä on?
Lumitykkien määrä rinteessä riippuu niiden koosta. On olemassa pienenmpiä tykkejä, joiden heittomatka (lumen lentorata) on n. 40 metrin matkalta. Superluokan tykeillä voidaan lumettaa jopa 70 metrin pituudelta. MeriTeijossa tykkejä on nyt yhdeksän kappaletta, joista uusin on mainittua superluokkaa.

Lumetatteko läpi kauden?
Pakkasen salliessa pyrimme lumettamaan kaikki rinteet kerralla valmiiksi. Tavoitteena on luoda rinteeseen vähintään 40–50 cm:n paksuinen pohja. Siihen kuluu meillä noin 400–500 tuntia.  Peruslumetuksen lisäksi teemme varalunta, esimerkiksi hyppyreiksi, joista paikkaamme rinteitä kauden edetessä.  Loppukaudesta lanaamme hyppyrit rinteisiin korvaamaan lämmön sulattamaa lunta.

Millaisia lämpötiloja lumetuslumi kestää?
Tykitetty lumi kestää lyhyen aikaa (5-7 vrk) jopa +5 – +10 asteen päivälämpötiloja, jos öisin on kuivaa ja lämpötila menee lähelle nollaa. Se kestää myös  rankkojakin vesisateita ja muutaman vuorokauden lämpökelejä (esim. kosteaa n. + 5 asteen sumusäätä).

Kuinka pitkään pyritte pitämään rinteet auki?
Pyrimme pitämään rinteet mahdollisimman pitkään auki. Hyvinä vuosina tähtäämme pääsiäiseen, tänä vuonna Meriteijon rinteet menevät kiinni viimeistään huhtikuun alkupuolella. Monesti rinteestä loppuvat asiakkaat ennen kuin lumi!