Rinneturvallisuus

Artikkelit / 16.10.2013 / Joonas Virtanen

1.

VARUSTEET

Tarkista varustuksesi toimivuus ja siteiden säädöt. Kypärän käyttö on suositeltavaa.

2.

HISSIKÄYTTÄYTYMINEN

Täytä kaikki hissipaikat ja poistu hissistä ainoastaan merkityillä poistumispaikoilla.

3.

LASKE TASOSI MUKAAN

Valitse rinne taitotasosi mukaan. Tutustu erityissuorituspaikkoihin etukäteen.

4.

VÄISTÄMINEN

Ohita muut rinteessä liikkuvat riittävän etäältä. Ylhäältä ja takaa tuleva väistää aina.

5.

PYSÄHTYMINEN RINTEESSÄ

Pysähdy vain paikkaan, josta sinut huomataan. Noustessa ylös käytä aina rinteen reunaa.

6.

SÄÄTELE VAUHTIASI

Säätele vauhti taitojesi mukaan. Huomioi paikalliset rinne- ja lumiolosuhteet.

7.

ÄLÄ PULKKAILE RINTEESSÄ

Pulkkailu on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa.

8.

LASKET OMALLA VASTUULLASI

Lasket rinteessä ja sen ulkopuolella aina omalla vastuullasi.

9.

PÄIHTYNEENÄ EI RINTEESEEN

Rinteessä liikkuminen päihtyneenä on kielletty.

10.

AUTA!

Jokaisen velvollisuus on auttaa tapaturman sattuessa. Ilmoita viipymättä onnettomuuksista henkilökunnalle.

Noudata aina opasteita ja henkilökunnan ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus poistaa hissilippu henkilöltä, joka ei noudata rinnesääntöjä.

1.

UTRUSTNING

Kontrollera din utrustning, testa bindningarna. Användning av hjälm är rekommenderad.

2.

LIFTEN

Håll ordning i liftkön och fyll alla platser i liften.

3.

VÄLJ BACKE ENLIGT EGEN NIVÅ

Välj pist efter din åkskicklighet. Bekanta dig alltid på förhand med special-områden.

4.

VÄLJ RÄTT ÅKRIKTNING

Den som kommer uppifrån är alltid väjningsskyldig. Lämna alltid tillräckligt med utrymme för andra skidåkare. Var speciellt uppmärksam med små barn.

5.

ATT STANNA I PISTEN

Stanna bara där du syns. Då du går uppför bör du alltid använda pistkanten.

6.

ANPASSA FARTEN

Anpassa farten och åksättet till dina kunskaper och omgivningen.

7.

ÅK INTE PULKKA I BACKEN

Pulkåkning är tillåten bara på anvisade platser.

8.

DU ÅKER PÅ EGET ANSVAR

Åkning sker på ditt eget ansvar.

9.

ATT ÅKA ALKOHOLPÅVERKAD ÄR FÖRBJUDET

Att åka alkoholpåverkad är förbjudet.

10.

HJÄLP!

Det är varje mans plikt att hjälpa till vid en eventuell olycka. Informera omedelbart personalen.

Följ alltid skidanläggningens skyltning och personalens anvisningar. Personalen har rätt att makulera liftkortet för person som bryter mot pistreglerna.