Южная Финляндия

Посмотреть все
Ойаккала Открыто

Вихти

14 9 1
Туренки Открыто

Калпалинна

7 5 15 1
Кауниайнен Открыто

Кауниайнен

3 3
Порвоо Открыто

Коконниеми

6 5 10 1
Мессиля Открыто

Мессиля

10 9 70 2
Коувола Открыто

Миелакка

5 4 22 1
Тампере Открыто

Муставуори

4 3 1
Киркконумми Открыто

Пеурамаа

9 6
Оминнефорс Открыто

Поминне

6 5 1.5 1
Хартола Открыто

Пурну

3 2 3 1
Пори Открыто

Руосниеми

4 3 1
Салментака Открыто

Саппее

13 8 7 1
Хювинкяя Открыто

Свейтси

6 5 1
Эспоо Открыто

Серена Ски

8 7 1
Эспоо Открыто

Солвалла-Свингхилл

3 3 18 1
Сипоо Открыто

Талма

8 8 2
Тейо Открыто

Тейо

11 5 1
Руоколахти Открыто

ФриСки Руоколахти

6 3 2
Харьявалта Открыто

Хииттенхарью

4 3 34 1
Турку Открыто

Хирвенсало

5 3 1
Састамала Открыто

Элливуори

6 6 3.5 1
Клауккала Закрыто

Торникескус

Центральная Финляндия

Посмотреть все
Варкаус Открыто

Варкаус

6 2 30 1
Сиилинярви Открыто

Касурила

8 6 5 2
Коли Открыто

Коли

7 4 25
Ювяскюля Открыто

Лаайис-Лааявуори

13 6 40 8 3
Вимпели Открыто

Лакис

6 3 16
Сиеви Открыто

Лоуекескус

3 2 16
Хейняваара Открыто

Муставаара

4 3 8 2
Саариярви Открыто

Паавонринтеет

5 13
Иисалми Открыто

Палоисвуори

2 1 19
Теува Открыто

Парра

3 3 20 1
Виррат Открыто

Пуккивуори

2 1 31 1
Хейнявеси Открыто

Пяяскювуори

5 2 17.6 1
Мураме Открыто

Риихивуори

6 3 1
Савонлинна Открыто

Руунаринтеет

5 2 1
Лапуа Открыто

Симпсио

6 6 9 1
Каухайоки Открыто

Сотканринтеет

3 3 10 1
Нильсия Открыто

Тахко

24 15 55.2 3
Миккели Открыто

Торнимяки

3 3
Юва Открыто

Хасамяки

5 2
Ямся Открыто

Химос

26 16 26 3
Ханкасалми Открыто

Хякя

13 5 20 1
Энекоски Открыто

Энемяки

2 2 1
Каустинен Закрыто

Каустинен

Северная Финляндия

Посмотреть все
Юлиторнио Открыто

Аавасакса

4 2 46
Соткамо Vuokatissa on tällä hetkellä avoinna Länsirinteet 10 ja 12. Tavoitteena on avata 5.12.2019 Pohjoisrinteiltä Alakatti-rinne sekä lasten alueet. Kauden avajaisia Vuokatissa vietetään 7.12.2019. Laskettelijat Vuokatin rinteillä kuvasi Antti Harju 19. marraskuuta 2019. Открыто

Вуокатти

13 9 150 1
Пудасъярви Открыто

Исо-Сюоте

17 6 120 3
Кеминмаа Открыто

Калли

3 1 15 1
Посио Открыто

Кириринтеет

1 2 30
Киттиля Открыто

Леви

43 26 230 3
Соданкюля Открыто

Луосто

7 4 39 1
Муонио Открыто

Олос

9 4 150 1
Рованиеми Открыто

Оунасваара

13 5 75 1
Палластунтури Открыто

Паллас

7 2 200
Котила Открыто

Пальякка

8 4 54 1
Пудасъярви Открыто

Пикку-Сюоте

9 5 103 1
Пюхятунтури Открыто

Пюхя

14 9 150 2
Куусамо Открыто

Рука

33 22 122 1
Оулу Открыто

Рускотунтури

3 3 1
Саариселькя Открыто

Саариселькя

15 6 180 45 2
Салла Открыто

Салла

15 7 160 1
Кемиярви Открыто

Суомутунтури

10 4 75
Тайвалкоски Открыто

Тайвалваара

7 3 25 1
Хюрюнсалми Открыто

Уккохалла

14 5 80 20 3
Колари Открыто

Юлляс

62 27 300 77 3