Поиск по курортам

Открыто:

Отсортировать:

Пудасъярви Открыто

Исо-Сюоте

0 0 0 11 115 0
Туренки Открыто

Калпалинна

0 1 0 15 15 0
Порвоо Открыто

Коконниеми

0 2 0 8 10 0
Ювяскюля Открыто

Лаайис-Лааявуори

0 0 0 0 56 0
Киттиля On vaikea olla rakastumatta suomalaiseen luontoon. Открыто

Леви

2 3 1.5 0 114 1
Коувола Открыто

Миелакка

0 2 0 21 20 0
Тампере Открыто

Муставуори

0 1 0 9 0 0
Пудасъярви Открыто

Пикку-Сюоте

0 0 0 0 115 0
Оминнефорс Открыто

Поминне

0 1 0 10 0 0
Виррат Открыто

Пуккивуори

0 0 0 5 0 0
Куусамо Открыто

Рука

4 6 0 3 109 1
Оулу Открыто

Рускотунтури

0 2 12 0
Саариселькя Открыто

Саариселькя

0 0 5 230
Салла Открыто

Салла

0 0 0 100 0
Салментака Sappee lähtee kesään 2021 entistäkin isommin. Открыто

Саппее

0 3 0 6 7 0
Сипоо Открыто

Талма

0 2 15 0 0
Нильсия Открыто

Тахко

0 0 0 8 0
Тейо Открыто

Тейо

0 1 0 11 45 0
Клауккала Открыто

Торникескус

1 0 24 0 0
Хюрюнсалми Открыто

Уккохалла

0 0 0 0 110 0
Юлиторнио Закрыто

Аавасакса

0 0 0
Варкаус Закрыто

Варкаус

0 0 0 0
Ойаккала Закрыто

Вихти

0 0 0
Соткамо Vuokatissa on tällä hetkellä avoinna Länsirinteet 10 ja 12. Tavoitteena on avata 5.12.2019 Pohjoisrinteiltä Alakatti-rinne sekä lasten alueet. Kauden avajaisia Vuokatissa vietetään 7.12.2019. Laskettelijat Vuokatin rinteillä kuvasi Antti Harju 19. marraskuuta 2019. Закрыто

Вуокатти

0 0 0 0
Кеминмаа Закрыто

Калли

0 0 0 0
Сиилинярви Закрыто

Касурила

0 0 0 0 0 0
Кауниайнен Закрыто

Кауниайнен

0 0
Каустинен Закрыто

Каустинен

0 0 0 0
Посио Закрыто

Кириринтеет

0 0 0 0
Коли Закрыто

Коли

0 0 0 0 0
Вимпели Закрыто

Лакис

0 1 0 0 0 0
Сиеви Закрыто

Лоуекескус

0 0 0 0 0 0
Соданкюля Закрыто

Луосто

0 0 0 0
Мессиля Закрыто

Мессиля

0 0 0 0
Хейняваара Закрыто

Муставаара

0 0 0 0 0 0
Муонио Закрыто

Олос

0 0 35 0
Рованиеми Закрыто

Оунасваара

0 0 0 0 0
Саариярви Закрыто

Паавонринтеет

0 0 13 0 0 0
Палластунтури Закрыто

Паллас

0 0 0
Иисалми Закрыто

Палоисвуори

0 0 0 0 0 0
Котила Закрыто

Пальякка

0 0 54 0
Теува Закрыто

Парра

0 0 0 0 0 0
Киркконумми Закрыто

Пеурамаа

0 0 0 0 0 0
Хартола Закрыто

Пурну

0 0 0 0 0 0
Пюхятунтури Закрыто

Пюхя

0 0 0 0
Хейнявеси Закрыто

Пяяскювуори

0 0 0 1
Мураме Закрыто

Риихивуори

0 0 0 0
Пори Закрыто

Руосниеми

0 0 0 0 0 0
Савонлинна Закрыто

Руунаринтеет

0 0 0 0
Хювинкяя Закрыто

Свейтси

0 0 0 0
Эспоо Закрыто

Серена Ски

0 0 0 0 0
Лапуа Закрыто

Симпсио

0 0 0 0
Эспоо Закрыто

Солвалла-Свингхилл

0 0 0 0 18 0
Каухайоки Закрыто

Сотканринтеет

0 0 0 0
Кемиярви Закрыто

Суомутунтури

0 0 0 0
Тайвалкоски Закрыто

Тайвалваара

0 0 0 0
Миккели Закрыто

Торнимяки

0 0 0 0
Руоколахти Закрыто

ФриСки Руоколахти

0 0 0 0 7 0
Юва Закрыто

Хасамяки

0 0 0 0 0 0
Харьявалта Закрыто

Хииттенхарью

0 0 0 0 0 0
Ямся Закрыто

Химос

0 0 0 0
Турку Закрыто

Хирвенсало

0 0 0 0 0 0
Ханкасалми Закрыто

Хякя

0 0 0 0
Састамала Закрыто

Элливуори

0 0 0 0 0
Энекоски Закрыто

Энемяки

0 0 0 0
Колари Закрыто

Юлляс

0 0 0 0 185 0