Kimito Sporförening rf

Kimito Sportförening r.f. fick sin början 1945 då en grupp unga män under ledning av Arthur Lindström beslöt sig för att grunda föreningen. Man hade redan idrottat i Kimito ungdomsförenings regi och tack vare det fick KSF också en bra start genast. Fotboll, friidrott, skidning och orientering var de grenar som var aktivt med från första början.