Sappee 20.6.2024

Finska Lavinutbildningen

Finlands Lavinutbildning är ett utbildningssystem som har tagit fram under ett utvecklingsprojekt under åren 2015 – 2017. Den finska Lavinutbildningens uppgift är att möjliggöra en högklassig lavinutbildning I Finland. Den Finska Lavinutbildningen upprätthåller utbildningssystemet, utbildar instruktörer och uppdaterar utbildningsmaterial. Den Finska Lavinutbildningen är jämförbar med det svenska utbildningsystemet (www.svelav.se). Systemet följer den internationella lavinutbildningens innehåll och principer. Den Finska Lavinutbildningen styrs av Förbundet för finska skidanläggningar (Suomen Hiihtokeskusyhdistys) och verksamheten styrs av styrgruppen.

Om utvecklingsprojektet:

Lavinutbildningens utveckling och producering av lavinkännedom –projektet är genomfört under åren 2015 – 2017 med hjälp av NTM-centralen i Norra Österbotten och den Europeiska Socialfonden. Projektet har styrts av Humanistiska yrkeshögskolan (Humak). Behovet för utvecklingsprojektet ökade tillsammans med ett stigande antal entusiaster, som färdas i vinterfjäll och i bergen. Projektet har gjort ett mångsidigt sammaarbete med de organisationer vars verksamhet innebär lavinkännedom.  Samarbets-organisationer sammanfattades av bland annat Räddningsverket i Lappland, Meteorologiska Institutet, Forststyrelsen, finska skidlärarförbundet (Shory), förbundet för finska skidanläggningar (Suomen Hiihtokeskusyhdistys), Suomen Latu, norra Finlands skidanläggningar samt otaliga organisationer som erbjuder utbildnings- och guidetjänster. Projektet har under verknings-perioden organiserat flera pilotutbildningar, evenemang för allmänheten, seminarier samt producerat finskt material om lavinkännedom. Projektets huvudsakliga målsättning har varit att skapa ett högklassigt system för lavinutbildningen som mångsidigt tjänar så många användargrupper som möjligt. Ytterligare har projektets målsättning varit att skapa förhållanden, som tryggar fortsättning för utbildningssystemet i framtiden. När projektet tar slut i slutet på år 2017, har Finlands Lavinutbildning -utbildningssystemet kommit till och administrationen från år 2018 framåt sköts av förbundet för finska skidanläggningar, Suomen Hiihtokeskusyhdistys.

Om materialen:

Materialen som projektet har producerat är finskspråkiga. Eftersom systemet är jämförbart med Sveriges lavinutbildningar, så finns de svenska materialen till användning via www.svelav.se .

Freeåkning i Luosukuru, Ylläs
Freeåkning i Luosukuru, Ylläs