Pyhä 17.4.2024

Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke on toteutettu vuosina 2015 – 2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston avulla. Hanketta on hallinnoinut Humanistinen Ammattikorkeakoulu. Tarve kehityshankkeelle nousi kasvavien harrastajamäärien myötä, jotka liikkuvat talvisilla tuntureilla ja vuorilla.

Hanke on tehnyt monipuolisesti yhteistyötä niiden organisaatioiden kanssa, joiden toimintaan lumivyörytietous liittyy kiinteästi.  Yhteistyökumppaneihin on kuulunut mm. Lapin Pelastuslaitos, Ilmatieteenlaitos, Metsähallitus, Suomen Hiihdonopettajat ry, Suomen Hiihtokeskusyhdistys, Suomen Latu, Pohjois-Suomen hiihtokeskukset sekä lukuisat koulutus- ja opaspalveluita tarjoavat organisaatiot.

Hanke on toiminta-aikanaan järjestänyt useita pilottikoulutuksia, yleisötapahtumia ja seminaareja sekä luonut suomenkielistä koulutusmateriaalia lumivyörytietoudesta. Hankkeen päätavoitteena on ollut luoda laadukas järjestelmä lumivyörykoulutukselle, joka palvelee monipuolisesti mahdollisimman monia käyttäjäryhmiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut luoda olosuhteet, jotka mahdollistavat koulutusjärjestelmän jatkuvuuden tulevaisuudessa. Hankkeen päättyessä vuoden 2017 lopussa on syntynyt FINLAV – Suomen Lumivyörykoulutus -koulutusjärjestelmä ja sitä hallinnoi vuodesta 2018 eteenpäin Suomen Hiihtokeskusyhdistys.

Lisätietoja hankkeesta:

Eeva Mäkelä
puh: 0400 349292
sähköposti: eeva.makela(a)humak.fi