Sappee 13.7.2024

Vyörypelastusvälineet ja niiden käyttö

Vyörypelastusvälineet – piippari, sondi ja lapio.

Mitä ovat vyörypelastusvälineet?

Lumivyörylähetin/vastaanotin eli piippari: Nykyaikaiset piipparit ovat digitaalisia ja sisältävät kolme antennia, jotka auttavat pelastettavan tarkan sijainnin selvittämisessä.

Laitteessa on kaksi päätoimintoa: signaalin lähetys ja vastaanotto. Kun piippari on vastaanottotilassa, se pystyy vastaanottamaan signaalia lähettävästä laitteesta. Piippari sijoitetaan vartalon lähelle takin alle ja se on aina lähetystilassa, ellei ole aktiivista pelastustilannetta käynnissä

Sondi: Sondilla pystytään tekemään tarkka paikannus lumen alla olevaan henkilöön. Hyvä sondi on yli 240 senttimetriä pitkä, ja se voi olla valmistettu joko alumiinista tai hiilikuidusta.

Lapio: Alumiinista valmistettu lapa ja teleskooppivarsi ovat irrotettavissa toisistaan, näin lapio mahtuu helposti reppuun.

Muut tärkeät välineet vyöryjen varalle

Kypärä: Lumivyöryissä päähän osuvat iskut ovat erittäin tavallisia, ja siksi kypärä on hyödyllinen suojavaruste.

Vyöryreppu: Vyöryrepun tehtävänä on tehdä lumivyöryssä mukana kulkevasta henkilöstä tilavuudeltaan isompi, jolloin henkilö todennäköisimmin jää vyöryn pintaan.

Kaikissa vyöryrepuissa on ilmatyyny, joka täyttyy kun käyttäjä laukaisee sen. Vyöryreppujen käytössä on huomioitava, että se ei poista kokonaan mahdollisuutta hautautua lumen alle, vaikka pienentääkin todennäköisyyttä hautautumiseen.

Ensiapuvälineet: Lumivyöryyn joutunut henkilö voi vakavasti vammautuneena ja loukkaantuneena kylmettyä nopeasti. EA-laukusta tulisi löytyä tarvikkeita verenvuodon tyrehdyttämiseen ja repusta tarvikkeita henkilön eristämiseen kylmästä.

Puhelin: Avun hälyttäminen ja paikantaminen. Puhelimeen kannattaa ladata alueen hätänumerosovellus. Suomessa tämä on 112 SUOMI.

Tarkasta aina kohdemaasi hätänumero ennen matkalle lähtöä.

Jos vyöry lähtee liikkeelle

Kun olet itse vyöryssä:

 • Koeta laskea vyörystä sivuun tai tartu puihin ja kiviin, jos mahdollista.
 • Laukaise vyöryreppu ja yritä uida päätäsi pintaan.
 • Jos hautaudut, koeta saada kädet kasvojesi eteen ilmatilan lisäämiseksi.

Kun näet henkilön joutuvan vyöryyn:

 • Seuraa henkilön etenemistä vyöryssä ja laita mieleen kohta, jossa pelastettava häviää pinnan alle.
 • Kaikkien pinnalla olevien piipparit laitetaan etsintäasentoon
 • Aloita kaveripelastaminen
 • Hälytä apua sopivan hetken tullen

Kaveripelastaminen ja vyörypelastusvälineiden käyttö

Maailmanlaajuisesti vyörypelastuksessa on käytössä samanlaiset toimintatavat ja välineet. Tätä taitoa ei opi pelkästään lukemalla.

Taitoa tulee myös harjoitella jatkuvasti, vaikka kokemusta olisi paljonkin.

Lumen alle hautautuneen henkilön pelastus vyörypelastusvälineitä käyttäen jaetaan seuraaviin osioihin:

 1. Piipparietsintä
 2. Sondaaminen
 3. Kaivaminen
 4. Ensiapu ja evakuointi

1. Piipparietsintä

Tutustu piipparisi käyttöohjeisiin. Käyttöohjeissa käydään läpi suositeltu laitteen käyttö etsintätilanteessa. Piipparin kääntöpuolella löytyy yleisesti myös pikaohje.

Jos alueella on lähettävä piippari, niin oma laite laitetaan etsintämoodille. Tämän jälkeen seurataan laitteen näytöllä näkyvää nuolta ja numeroa kunnes laite näyttää pienintä lukemaa näytöllä.

Huomioi, että kaikki muut laitteet missä on sähkö tai metallia aiheuttavat häiriötä piippareille, niin lähetyksessä kuin signaalin vastaanotossa.

Pidä lähetystilassa vähintään 20 cm eroa puhelimeen ja etsinnässä vähintään 50 cm etäisyyttä.

2. Sondaaminen

Kun henkilö on paikallistettu piipparin avulla, haetaan kontakti lumen alla olevaan henkilöön sondilla.

Sondaus tehdään kohtisuoraan lumen pintaan nähden siten, että aloitetaan piipparin antaman pienimmän lukeman kohdalta ja edetään sondauskuviota käyttäen, kunnes osuma pelastettavaan on saatu.

Sondin käyttökuntoon laittoa on hyvä harjoitella etukäteen.

3. Kaivaminen

Kun pelastettava on paikannettu, jätetään sondi lumeen merkkaamaan hautautuneen sijainti. Lapiointi aloitetaan alarinteen puolelta.

Jos pelastajia on enemmän, he muodostavat linjaston. Jokainen siirtää lunta alarinteeseen omalta alueeltaan. Ensimmäisen kaivajan tehtävänä on pitää huolta, että kaivanto menee sondia pitkin alaspäin.

Kaivamisen tavoitteena on tehdä ramppi, jota pitkin pelastettava voidaan evakuoida.

Kaivaminen linjastona.

4. Ensiapu ja evakuointi

Tavoite on päästä mahdollisimman nopeasti pelastettavan kasvojen luokse ja mahdollistaa hengittäminen.

Jos henkilö on tajuton, katso ensin onko suu täyttynyt lumesta. Jos pelastettava ei hengitä, aloita viidellä puhalluksella ja jatka muilla tarpeellisilla ensiaputoimilla.

Jos henkilö on tajuissaan, mutta ei pysty liikkumaan, eristä hänet kylmästä suksilla, repuilla, retkipatjoilla tai muilla vastaavilla.

Valmistele pelastettava evakuointia varten. Huomioi, että vyöryyn joutuneen henkilön tulee aina käydä sairaalassa.

Tästä linkistä pääset näkemään multimediaesityksen pelastustilanteesta Kanadassa.

Viimeisessä osiossa esitellään FINLAV – Suomen lumivyörykoulutus sekä kurssijärjestelmä.