Suomu 20.10.2020
Keskuksia avoinna 11

KURSSIT AMMATTILAISELLE

Pelastuskurssi (PeLa)

Kesto: 8h

EnnakkovaatimuksetEi ennakkovaatimuksia

Kohderyhmä: Tämä koulutus on suunniteltu pelastustoiminnassa mukana oleville henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa lumivyöryistä ja niihin liittyvistä vaaroista. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi Vapepa, Pelastuskoiratoiminta, Pelastuslaitos.

Pelastuskurssi antaa perustietoja lumivyöryistä ja lumivyöryvaarasta. Osallistujat oppivat tunnistamaan vyörymaastoon liittyviä vaaranpaikkoja ja turva- alueita, mikä lisää heidän kykyään huolehtia henkilökohtaisesta turvallisuudesta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat käyttää vyörypelastusvälineitä vyöryuhrin pelastamiseksi.

Sisältö:

 • Lumivyöryjen perusteet
 • Vyöryuhrin pelastaminen ja ensiapu
 • Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet
 • Pelastusalueen organisointi
Ryhmä valmiina harjoittelemaan linjasondausta

PRO 1

Kesto: 24 tuntia

Ennakkovaatimukset: Ei tiedollisia ennakkovaatimuksia, kurssin järjestäjä määrittää kurssin taidolliset vaatimukset

Kohderyhmä:  Pro 1  on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat lumivyöryosaamista. Tällaisia toimijoita ovat mm. opas, hiihdonopettaja, ski patrol, vakinainen ja vapaaehtoinen pelastustoimi.

Pro 1 valmentaa toimimaan ammattimaisen organisaation osana tai johdettavana lumivyörymaastossa. Kurssilaiset pystyvät arvioimaan heihin kohdistuvaa vyöryriskiä ja takaamaan oman turvallisuutensa lumivyörymaastossa. Kurssilaiset osaavat toimillaan vähentää vyöryriskiä. He osaavat itsenäisesti johtaa kaveripelastuksen, siirtää vastuun ammattilaisille ja ottaa osaa organisoituun pelastukseen.

Sisältö:

 • Lumivyöryjen perusteet
 • Turvallisuusajattelu, inhimilliset tekijät
 • Päätöksenteko vyörykorttia apuna käyttäen
 • Sää- ja vyöryennusteiden tulkinta
 • Reittisuunnittelun perusteet kartalla ja maastossa
 • Kartta, GPS tai kännykkä paikantamisen apuna
 • Vyörypelastusvälineet ja niiden käyttö
 • Toimintaa säätelevät lait ja asetukset
 • Stabiliteettitestien esittely
 • Maastonarviointi ja kaveripelastustesti
PRO 1 kurssilla keskitytään lumiturvallisuuten ammatin näkökulmasta.

PRO 2

Kesto: 60 tuntia

Ennakkovaatimukset: PRO 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Kohderyhmä: Pro 2 on tarkoitettu ammattilaisille, joilla on tarve lumivyörytiedon syventämiselle, esimerkiksi skipatrol ja maastossa työskelevät oppaat.

Pro 2 kurssi syventää osaamista ja ymmärrystä lumivyöryistä, lumivyöryvaarasta sekä lumivyöryriskistä. Kurssin käynyt saa valmiuksia kerätä ja tulkita informaatiota lumivyöryvaarasta sekä työkaluja vyöryvaaran arviointiin. Pro 2 kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi käyttää nimikettä lumivyöryteknikko.

Sisältö:

 • Lumipeitteen analysointi ammattimaisesti
 • Tiedon jakaminen kansainvälisten kanavien kautta
 • Lait ja asetukset
 • Lähtötasotesti
 • Kirjallinen ja käytännön loppukoe

Kouluttajakoulutus

Kesto: 24 tuntia + 50 tuntia harjoittelua

Ennakkovaatimukset: 

 • Tarve kouluttajana toimimiselle (työpaikka, oma yritys)
 • PRO 2 taso tai vastaava koulutus
 • Ohjauskokemusta talviolosuhteissa
 • Oma aktiivinen harrastus- tai työtausta, jossa lumiturvallisuus on osana

Kohderyhmä: Hiihdonopettajat, vuoristo-oppaat, talviaktiviteettien yrittäjät

Tarkempi kuvaus Kouluttajaksi välilehdeltä.