Mielakka 23.9.2022

Pelastuskurssi (PeLa)

Kesto: 8h

EnnakkovaatimuksetEi ennakkovaatimuksia

Kohderyhmä: Tämä koulutus on suunniteltu pelastustoiminnassa mukana oleville henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa lumivyöryistä ja niihin liittyvistä vaaroista. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi Vapepa, Pelastuskoiratoiminta, Pelastuslaitos.

Pelastuskurssi antaa perustietoja lumivyöryistä ja lumivyöryvaarasta. Osallistujat oppivat tunnistamaan vyörymaastoon liittyviä vaaranpaikkoja ja turva- alueita, mikä lisää heidän kykyään huolehtia henkilökohtaisesta turvallisuudesta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat käyttää vyörypelastusvälineitä vyöryuhrin pelastamiseksi.

Sisältö:

 • Lumivyöryjen perusteet
 • Vyöryuhrin pelastaminen ja ensiapu
 • Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet
 • Pelastusalueen organisointi
Ryhmä valmiina harjoittelemaan linjasondausta

PRO 1

Kesto: 24 tuntia

Ennakkovaatimukset: Ei tiedollisia ennakkovaatimuksia, kurssin järjestäjä määrittää kurssin taidolliset vaatimukset

Kohderyhmä:  Pro 1  on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat lumivyöryosaamista. Tällaisia toimijoita ovat mm. opas, hiihdonopettaja, ski patrol, vakinainen ja vapaaehtoinen pelastustoimi.

Pro 1 valmentaa toimimaan ammattimaisen organisaation osana tai johdettavana lumivyörymaastossa. Kurssilaiset pystyvät arvioimaan heihin kohdistuvaa vyöryriskiä ja takaamaan oman turvallisuutensa lumivyörymaastossa. Kurssilaiset osaavat toimillaan vähentää vyöryriskiä. He osaavat itsenäisesti johtaa kaveripelastuksen, siirtää vastuun ammattilaisille ja ottaa osaa organisoituun pelastukseen.

Sisältö:

 • Lumivyöryjen perusteet
 • Turvallisuusajattelu, inhimilliset tekijät
 • Päätöksenteko vyörykorttia apuna käyttäen
 • Sää- ja vyöryennusteiden tulkinta
 • Reittisuunnittelun perusteet kartalla ja maastossa
 • Kartta, GPS tai kännykkä paikantamisen apuna
 • Vyörypelastusvälineet ja niiden käyttö
 • Toimintaa säätelevät lait ja asetukset
 • Stabiliteettitestien esittely
 • Maastonarviointi ja kaveripelastustesti
PRO 1 kurssilla keskitytään lumiturvallisuuten ammatin näkökulmasta.

PRO 2

Kesto: 60 tuntia

Ennakkovaatimukset: PRO1, LT2 tai vastaavat tiedot ja taidot sekä Pelastuskurssi

Kohderyhmä: Pro 2 on tarkoitettu ammattilaisille, joilla on tarve lumivyörytiedon syventämiselle, esimerkiksi tuntureilla/vuorilla työskentelevät oppaat.

Pro 2 kurssi syventää osaamista ja ymmärrystä lumivyöryistä, lumivyöryvaarasta sekä lumivyöryriskistä. Kurssin käynyt saa valmiuksia kerätä ja tulkita informaatiota säästä ja lumiolosuhteista sekä työkaluja vyöryvaaran arviointiin. Kurssilla analysoidaan maastoa, tehdään säähavaintoja, lumiprofiileja ja stabiliteettitestejä sekä opitaan tekemään perusteltuja yhteenvetoja havainnoista. Kurssilla opitaan kirjaamaan havainnot kansainvälisen standardin mukaisesti ja viestimään havainnoista ammattimaisesti. Kurssi vaatii myös itsenäistä opiskelua. Pro 2 kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi käyttää nimikettä lumivyöryteknikko.

Sisältö:

 • Lumivyöryvaaran rakenteellinen malli
 • Lumipeitteen rakenteeseen vaikuttavat tekijät
 • Lumipeitteen stabilitettiin vaikuttavat tekijät
 • Sää- ja olosuhdehavaintojen kirjaaminen ja analysointi
 • Lumiprofiilin ja stabilitettitestien analysointi
 • Vyöryongelmat ja vyöryskaala
 • Havaintojen raportointi
 • Turvallinen ammattimainen työskentely
 • Työskentelyä säätelevät lait ja asetukset
 • Ennakkotehtävä
 • Kirjallinen ja käytännön koe

Kouluttajakoulutus

Tarkempi kuvaus Kouluttajaksi välilehdeltä.