Sappee 13.7.2024

Vyörytietous

Kesto: n. 2 h

Ennakkovaatimukset: Ei ennakkovaatimuksia

Vyörytietous on kaikille avoin tietopaketti lumivyöryistä. Se toimii johdantona lumivyöryihin, eri riskienhallintamenetelmiin ja vyörypelastusvälineisiin. Vyörytietous tarjoaa perustietoa lumivyöryistä ja lumiturvallisuudesta kaikille niille, jotka harrastuksen tai ammatin vuoksi  liikkuvat lumisilla rinteillä. Tämän kokonaisuuden tarkoitus on herättää ajattelemaan vaaraa nimeltä lumivyöry, joka koskettaa erityisesti luonnonvaraisilla rinteillä liikkuvia vapaalaskijoita.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

 • Tietää lumivyöryjen perusteet
 • Tunnistaa vyörypelastusvälineet
 • Tietää maaston ja vyöryennusteen vaikutuksen turvallisuuteen
 • Tuntee FINLAV koulutusjärjestelmän ja mistä hakea lisätietoa
Vyörytietousosiossa havainnollistetaan mm. lumivyöryjen vaara-asteikko

FINLAV Lumiturvallisuus 1

Kesto: 16 tuntia

Ennakkovaatimukset: Ei tiedollisia ennakkovaatimuksia, kurssin järjestäjä määrittää kurssin taidolliset vaatimukset

Lumiturvallisuus 1 kurssi antaa perustiedot lumivyöryistä ja lumivyöryvaarasta sekä turvallisesta reitinvalinnasta helpossa maastossa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

 • Osaa tunnistaa ja välttää lumivyörymaaston
 • Osaa tulkita sää- ja vyöryennusteitä riskin pienentämiseksi
 • Osaa kaveripelastamisen ja avun hälyttämisen
 • Tietää kuinka ja missä lumivyöryjä syntyy
 • Tietää inhimillisten tekijöiden vaikutukset päätöksentekoon ja turvallisuuteen
 • Tietää FINLAV koulutusjärjestelmän
Lumiturvallisuus 1 kurssilla harjoittellaan mm. vyörypelastusvälineiden käyttöä.

FINLAV Lumiturvallisuus 2

Kesto: 32 tuntia

Ennakkovaatimukset: Lumiturvallisuus 1 kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lumiturvallisuus 2 kurssilla osallistuja syventää taitoja vapaalaskun päätöksenteossa ja reitinvalinnassa sekä olosuhteiden tunnistamisessa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisen retken perustuen olosuhteisiin, maastoon ja ryhmään
 • Syventää taitoja tunnistaa lumivyörymaasto
 • Syventää taitoa tulkita sää- ja lumivyöryennusteita ja osaa huomioida eri vyöryongelmien vaikutukset
 • Osaa johtaa tehokkaasti kaveripelastustilanteen ja hälyttää apua
 • Tunnistaa inhimillisen tekijän vaikutukset itsessään ja ryhmässään sekä osaa reagoida sen vaikutuksiin aktiivisesti
 • Osaa johtaa tehokkaasti kaveripelastustilanteen ja hälyttää apua
 • Tietää vapaalaskuun liittyvät muut riskit, kuten hypotermian, ja osaa varautua näihin
Lumiturvallisuus 2 kurssilla tietoa päätöksentekoon haetaan myös lumipeitteestä

Kaikki Finlav-kurssit löydät koulutuskalenterista.