Vihti Ski 1.12.2023

Vyörytietous

Kesto: n. 2 h

Ennakkovaatimukset: Ei ennakkovaatimuksia

Vyörytietous on kaikille avoin tietopaketti lumivyöryistä. Se toimii johdantona lumivyöryihin, eri riskienhallintamenetelmiin ja vyörypelastusvälineisiin. Vyörytietous tarjoaa perustietoa lumivyöryistä ja lumiturvallisuudesta kaikille niille, jotka harrastuksen tai ammatin vuoksi  liikkuvat lumisilla rinteillä. Tämän kokonaisuuden tarkoitus on herättää ajattelemaan vaaraa nimeltä lumivyöry, joka koskettaa erityisesti luonnonvaraisilla rinteillä liikkuvia vapaalaskijoita.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

 • Tietää kuinka lumivyöryt muodostuvat
 • Tietää miten vyörymaasto määritellään
 • Tietää maaston, olosuhteiden ja ihmisen vaikutuksen vyöryvaaraan
 • Tietää mitä ovat vyörypelastusvälineet
 • Tietää Suomen lumivyörykoulutuksen kurssijärjestelmän ja mistä hakea lisätietoa
Vyörytietousosiossa havainnollistetaan mm. lumivyöryjen vaara-asteikko

FINLAV Lumiturvallisuus 1

Kesto: 16 tuntia

Ennakkovaatimukset: Ei tiedollisia ennakkovaatimuksia, kurssin järjestäjä määrittää kurssin taidolliset vaatimukset

Lumiturvallisuus 1 kurssi antaa perustiedot lumivyöryistä ja lumivyöryvaarasta sekä turvallisesta reitinvalinnasta helpossa maastossa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

 • Osaa tunnistaa ja välttää lumivyörymaaston
 • Osaa käyttää vyörykorttia
 • Osaa tulkita sää- ja vyöryennusteitä riskin pienentämiseksi
 • Osaa kaveripelastaminen ja avun hälyttämisen
 • Tietää kuinka ja missä lumivyöryjä syntyy
 • Tietää inhimillisten tekijöiden vaikutukset päätöksentekoon ja turvallisuuteen
 • Tietää Suomen lumivyörykoulutuksen koulutusjärjestelmän
Lumiturvallisuus 1 kurssilla harjoittellaan mm. vyörypelastusvälineiden käyttöä.

FINLAV Lumiturvallisuus 2

Kesto: 32 tuntia

Ennakkovaatimukset: Lumiturvallisuus 1 kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lumiturvallisuus 2 kurssilla osallistuja syventää taitoja vapaalaskun päätöksenteossa ja reitinvalinnassa sekä olosuhteiden tunnistamisessa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

 • Osaa suunnitella turvallisen retken perustuen olosuhteisiin, maastoon ja ryhmään
 • Syventää taitoja tunnistaa lumivyörymaasto käyttäen eri menetelmiä ja sovelluksia
 • Syventää taitoa tulkita sää- ja lumivyöryennusteita ja osaa huomioida eri vyöryongelmien vaikutukset
 • Osaa johtaa tehokkaasti kaveripelastustilanteen ja hälyttää apua
 • Tunnistaa inhimillisen tekijän vaikutukset itsessään ja ryhmässään sekä osaa reagoida sen vaikutuksiin aktiivisesti
 • Osaa toimia laskuryhmässä aktiivisena jäsenenä ja tehdä perusteltuja päätöksiä
 • Tietää vapaalaskuun liittyvät muut riskit, kuten hypotermian ja osaa varautua näihin
Lumiturvallisuus 2 kurssilla tietoa päätöksentekoon haetaan myös lumipeitteestä

Kaikki Finlav-kurssit löydät koulutuskalenterista.