Sappee 20.6.2024

Kuinka kouluttajaksi?

Suomen lumivyörykoulutus järjestää kouluttajakoulutuksia tarpeen mukaan. Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole vielä tällä hetkellä tiedossa.

Kouluttajakoulutukseen hakijalta edellytetään:
·       Tarve kouluttajana toimimiselle (työpaikka, oma yritys)
·       FINLAV harrastajapuolen koulutuspolun koulutuksiin osallistuminen (Lumiturvallisuus 1, Lumiturvallisuus 2) tai vastaava koulutuspolku
·       FINLAV PRO 2 taso tai vastaava koulutus
·       Ohjauskokemusta talviolosuhteissa (CV ja logbook)
·       Oma aktiivinen harrastus tai työtausta, jossa lumiturvallisuus on osana toimintaa (CV ja logbook)

Koulutukseen haetaan kirjallisella hakemuksella. Jos olet kiinnostunut toimimaan kouluttajana, voit olla yhteydessä FINLAV koulutustyöryhmään finlav(a)ski.fi.

Suomen Lumivyörykoulutus tekee yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Humak järjestää kouluttajakoulutuksen avoimen AMK 5 opintopisteen koulutuksena. Koulutuksessa on kahden opintopisteen kontaktiosuus ja kolmen opintopisteen itsenäinen opintokokonaisuus ohjaamisen perusteista.  

Kouluttajakokelas saa virallisen kouluttajastatuksen vasta sen jälkeen kun hän on:
·       Osallistunut kouluttajakoulutuksen ja saanut avoimen AMK 5 opintopistettä
·       Seurannut ja avustanut vähintään yhden kokeneemman kouluttajan pitämän FINLAV Lumiturvallisuus 1 kurssin
·       Tehnyt mahdolliset kouluttajakoulutuksessa määritellyt lisätehtävät
·       Allekirjoittanut kouluttajasopimuksen
·       Maksanut kouluttajamaksun Suomen lumivyörykoulutukselle

FINLAV koulutustyöryhmä hyväksyy uudet kouluttajat FINLAV kouluttajiksi. Kouluttajakoulutus antaa mahdollisuuden kouluttaa FINLAV Lumiturvallisuus 1 kursseja.