Sappee 21.9.2021

Kuinka kouluttajaksi?

Jos sinulla on tarve ja haluat alkaa opettamaan lumituvallisuutta, on Suomen Lumivyörykoulutuksella tähän koulutuspolku. 

Kouluttajakoulutukseen hakijalta edellytetään:
·       Tarve kouluttajana toimimiselle (työpaikka, oma yritys)
·       FINLAV harrastajapuolen koulutuspolun koulutuksiin osallistuminen (Lumiturvallisuus 1, Lumiturvallisuus 2) tai vastaava koulutuspolku
·       FINLAV PRO 2 taso tai vastaava koulutus
·       Ohjauskokemusta talviolosuhteissa (CV ja logbook)
·       Oma aktiivinen harrastus tai työtausta, jossa lumiturvallisuus on osana toimintaa (CV ja logbook)

Koulutukseen haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan 30.10.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jussi.muittari@humak.fi. Hakemukseen liitetään CV ja Logbook ohjauskokemuksesta, työtaustasta ja/tai harrastuneisuudesta, jossa lumiturvallisuus on osa toimintaa.

Suomen Lumivyörykoulutus tekee yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Humak järjestää kouluttajakoulutuksen avoimen AMK 5 opintopisteen koulutuksena. Koulutuksessa on kahden opintopisteen kontaktiosuus 10.-11.12.2020 Ylläksen alueella ja kolmen opintopisteen itsenäinen opintokokonaisuus ohjaamisen perusteista.  

Kouluttajakokelas saa virallisen kouluttajastatuksen vasta sen jälkeen kun hän on:
·       Osallistunut kouluttajakoulutuksen molempiin kontaktipäiviin
·       Tehnyt kolmen opintopisteen itsenäisen opiskelupaketin ja saanut avoimen AMK 5 opintopistettä
·       Seurannut ja avustanut vähintään yhden kokeneemman kouluttajan pitämän FINLAV Lumiturvallisuus 1 kurssin
·       Tehnyt mahdolliset kouluttajakoulutuksessa määritellyt lisätehtävät
·       Maksanut kouluttajan lisenssimaksun Suomen lumivyörykoulutukselle

FINLAV koulutustyöryhmä hyväksyy uudet kouluttajat FINLAV kouluttajiksi. Kouluttajakoulutus antaa mahdollisuuden kouluttaa FINLAV Lumiturvallisuus 1 kursseja.

Kouluttajaoikeus säilyy, kun kouluttaja: 
·       Kouluttaa vähintään kaksi kurssia kolmessa vuodessa
·       Osallistuu päivityspäiviin vähintään joka toinen vuosi
·       Maksaa kouluttajan lisenssimaksun vuosittain
·       Seuraa FINLAV koulutuksen ohjeistuksia, materiaaleja ja käytänteitä