Sappee 13.7.2024

Turvallista lumilajiurheilua.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS työskentelee aktiivisesti häirinnän ehkäisemiseksi lumilajeissa. Suomen Hiihtoliitto, Ski Sport Finland ja Lumilautaliitto ovat yhteistyössä valmistelleet seurojen tueksi toimintaohjeet, joita voi hyödyntää häirinnän ehkäisyssä, tunnistamisessa ja mahdollisten häirintätilanteiden ratkaisemisessa.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että lumilajien harrastaminen on turvallista kaikille toimijoille!

SnowSafe – Tietoa seuratoimijoille
SnowSafe – Kriisiviestinnän ohje seuratoimijoille
Esimerkki eettisestä sitoumuksesta valmentajille ja ohjaajilleSnowSafe – tietoa juuri Sinulle

Epäeettisestä toiminnasta urheilussa voi ilmoittaa halutessaan

(Lähde: Suomen hiihtoliitto)