Nuuksio Bike Park 15.5.2024

Ski Sport Finland ry:n tietosuojaseloste, uutis- ja seurakirjeiden osalta (Kamppissaitti)

1. Rekisterin pitäjä
Ski Sport Finland ry, Valimotie 10 00380 Helsinki, www.skisport.fi

2. Yhteyshenkilö
Ellinora Pelamo, 050 9190174

3. Rekisterin nimi
Ski Sport Finland ry:n uutis- ja seurakirjeiden jakelurekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättyjä tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen, yhdistyksen yhteistyökumppanien tarjousten jakamiseen sekä jäsenseurojen kaikentyyppisen toiminnan tukemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tapahtumiin, kilpailuihin, seura- ja muuhun toimintaan osallistuvien nimi ja sähköpostitietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöt ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedostot ovat Kamppissaitti-järjestelmässä salasanan takana.
Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyillä on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä, milloin vain.