Sappee 11.6.2024

Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on, että urheilusta innostunut nuori saa hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi (dual career). Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Useassa urheilulajissa yläkouluiässä alkavat panostuksen vuodet ja harjoittelun ja kilpailemisen määrä usein kasvaa. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden toimijoiden tehtävänä on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä, ja sitä kautta kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi. Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen.

Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on oppilaitosten, seurojen ja urheiluakatemian suunnitelmallisella yhteistyöllä mahdollistaa noin 20 tunnin viikoittainen liikkumisen, harjoittelun ja urheilun kokonaismäärä. Urheiluyläkoulut mahdollistavat tästä kokonaismäärästä noin 10 tuntia liikuntaa ja harjoittelua kouluviikon yhteydessä urheiluseurojen ja urheiluakatemian kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Urheiluyläkoulujen toimintaa ohjaavat urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset (Olympiakomitea, 2023.)
Löydä alueesi urheiluyläkoulut linkistä:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kaksoisura/ylakoulut/urheiluylakoulu/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kaksoisura/ylakoulut/