Mustavuori 16.5.2023

Yläkouluikäisten yläkoululeirillä koulunkäynti ja harjoittelu yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi leiriolosuhteissa ja annetaan eväät parempaan arjen hallintaan myös leirien välisinä aikoina – tavoitteena on tarjota nuorille urheilijoille tukea kokonaisvaltaiseen urheilijaksi kasvamiseen.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa usean lajin valmennusjärjestelmää ja urheilijan polkua. Lajin määrittelemien valmennuslinjausten mukaisesti toimitaan myös yläkouluikäisten valmennuksessa. Nuorten urheilijoiden kohdalla tämä tarkoittaa lajivalmentautumisen rinnalla monipuolisten taito- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelua, urheilijoiden elämäntaitojen, kuten ravitsemuksen, psyykkisten taitojen ja urheilijan terveyteen liittyvien taitojen kerryttämistä sekä tuen tarjoamista urheilijan kaksoisuraan ja opiskelutaitoihin.

Yläkoululeiritys tehostaa arkiharjoittelua kokonaiskuormitus huomioiden. Leiritys voi esimerkiksi olla osa nuoren maajoukkueleiritystä. Yläkoululeiri on erityisen soveltuva nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon. Lajeissa, joissa lajiliitto on keskittänyt toisen asteen valmennuksen valmennuskeskusympäristöön, yläkoululeiritys tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja totuttautua jo etukäteen mahdolliseen tulevaan opiskelu- ja valmentautumisympäristöönsä.

Ski Sport Finland suosittelee valtakunnallisen yläkouluakatemialeirityksen integroimista jokaisen U14 ja U16 ikäisen nuoren valmentautumiseen. Valtakunnallinen yläkoululeiritys on verrattain helposti tavoitettavissa jokaiselle alppihiihtäjänuorelle asuinpaikasta riippumatta.

Valtakunnallisen yläkoululeirityksen toimintamalli

  • kolmen vuoden leiritysprosessi sisältäen 3-6 leiriä (paikkakuntakohtaisia eroja leirikestoissa ja määrissä) vuodessa sekä leirien välisen ajan
  • leirivuorokausia on 4-6 päivää/leiri
  • yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti
    • taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia
    • sisältöjen jako vuositasolla: 1/3 lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua, 1/3 urheilijan elämäntaitoja
    • leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min/ päivä
  • nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan tarjoamalla hänelle tietoa leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.

Laajemmin tietoa valtakunnallisesta yläkouluohjelmasta löytyy Olympiakomitean sivuilta. Sivuilta löytyy myös hyviä materiaaleja valmentajille sekä vanhemmille nuoren urheilijan kehityksessä.