Sappee 20.6.2024

SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä suomalaisessa urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

Antidopingtyö on oleellinen osa Ski Sport Finland ry:n – toimintaa ja tähän työhön kuuluu asennekasvatus, koulutus ja valvonta.

”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”-julkaisun voi tilata liitosta tai tarkistaa tiedot KAMU-palvelussa

Lisätietoja
Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK

WADA

SKI SPORT FINLANDIN ANTIDOPINGOHJELMA

ARVOT

Ski Sport Finland ry:n antidoping- ohjelma noudattaa Valtakunnallisen Liikunta- ja Urheiluorganisaation VALO ry:n suositusten mukaisia eettisesti kestävän huippu-urheilun arvoja. Arvoista tärkeimmät ovat rehellisyys, avoimuus, ehdoton pidättäytyminen dopingista, terveet elämäntavat ja yhteistyö antidopingia tekevien organisaatioiden kanssa. Lisäys

NYKYTILANNE

Alppilajeissa ei Suomessa ole toistaiseksi koskaan annettu positiivista doping-testinäytettä. Alppilajien maajoukkueisiin kuuluville urheilijoille ja kaikille jäsenseuroille jaetaan vuosittain”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”- .

TAVOITTEET

SkiSport Finland ry:n antidoping-ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä doping-rikkomusten syntyä ja pitää suomalaiset alppilajit puhtaina doping-aineista sekä kouluttaa ja valistaa alppilajien parissa olevia toimijoita.

EETTISET LINJAUKSET

Ski Sport Finland ry edistää toiminnallaan puhtaan urheilun hengen toteuttamista ja kannustaa näin toimijoitaan reilun pelin sanansaattajiksi. Jokaisella urheilijalla on perusoikeus osallistua doping-vapaaseen urheiluun ja näin parantaa ja edistää terveyttä, rehtiä toimintaa ja tasa-arvoa kaikkien urheilijoiden keskuudessa ympäri maailman.

SSF:n antidoping-ohjelman tavoite on valistaa ja ennaltaehkäistä doping-tapaukset suomalaisissa alppilajeissa ja pitää alppilajit edelleenkin täysin doping-vapaana urheiluna. SSF:n henkilöstö, luottamusjohto, valmentajat ja jäsenseurojen aktiivitoiminnassa mukana olevat sitoutetaan antidoping työhön valistuksen, koulutuksen ja avoimen tiedotuspolitiikan avulla. Urheilijoille suunnattu tiedotus- ja valistustoiminta kohdennetaan kouluikäisistä maajoukkueurheilijoihin. Yhdistyksen antidoping työhön kuuluvat asennekasvatus, valistus ja koulutus. Yhdistys tekee antidoping työtä kaikkien ao. tahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

VUOSITTAIN TOISTUVAT TOIMENPITEET

Tiedotus

Yhdistys tiedottaa antidoping-asiaa sekä julkaisee materiaalia internet -sivuillaan, printti mediassaan ja jäsenkirjeissään. Yhdistys huolehtii dopingvalvontaa koskevien tietojen välittämisestä toimijoilleen aktiivisesti ja välittömästi.


Materiaalien julkaisemisesta vastaa yhdistyksen toimisto. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa. Tiedottamisesta jäsenseuroille

vastaa seurapalvelupäällikkö sekä ADT. Yhdistys lähettää vuosittain ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -julkaisun jäsenseuroilleen sekä kehottaa seuroja antidoping-koulutusten järjestämiseen.


Yhdistys toimittaa vuosittain ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -julkaisun valmentajille ja valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille. Valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden valmentautumissopimuksessa on ADT:n kanssa yhteistyössä tehty antidoping- pykälä. Jakelusta vastaa toimitusjohtaja, päävalmentajat sekä seurapalvelupäällikkö.

”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -julkaisua on aina saatavilla yhdistyksen toimistosta. Aineiston saatavuudesta vastaa toimistopäällikkö yhteistyössä Suomen ADT:n kanssa.

Yhdistys tiedottaa seurakäynneillä uusimmista antidoping-julkaisuista sekä tarvittaessa myös jakaa materiaalia. Toiminnasta vastaa seurapalvelupäällikkö.
Yhdistys jakaa koulutustilaisuuksissa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisua. Jakelusta vastaa seurapalvelupäällikkö.

Yhdistyksen valmennusleireillä järjestetään vuosittain antidoping -luennot valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille sekä valmentajille. Luentojen järjestämisestä vastaa päävalmentajat sekä ADT.
Yhdistyksen internet -sivuilla on linkki Suomen ADT:n internet -sivuille. Asiastavastaa toimistopäällikkö.


Yhdistys informoi ADT:tä valmennusryhmiensä kilpailu- ja leiriohjelmasta vuosittain. Informoinnista vastaavat lajien päävalmentajat.
Yhdistys informoi ADT:tä tapahtumakalenteristaan. Informoinnista vastaa toimistopäällikkö.

Mahdollisen dopingtapauksen tiedotusvastuu on yhdistyksen toimitusjohtajalla.

Koulutus

Yhdistyksen henkilöstöstä vähintään yksi osallistuu ADT:n koulutuksiin, kouluttajakoulutuksiin sekä muihin tiedotustilaisuuksiin. Koulutuksiin osallistuu seurapalvelupäällikkö, päävalmentajat tai toimitusjohtaja.
Yhdistyksen valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän kaikkiin koulutuksiin sisältyy myös antidoping-koulutusta. Koulutuksen laajuus, sisältö ja jaettava materiaali sovelletaan koulutuksen tasoon sekä aihealueeseen sopivaksi. Koulutuksissa käytettävästä materiaalista sovitaan ADT:n koulutussuunnittelijan kanssa. Koulutuksen voi pitää myös ADT:n kouluttaja. Yhdistyksen valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille pidetään haluttaessa vuosittain, yleensä kevään fysiikkatestien yhteydessä, antidoping-luento. Kouluttajana tässä toimii ADT:n kouluttaja.

Yhdistys kutsuu ADT:n kouluttajan vuosittain keväällä pidettäviin seuraneuvottelupäiviin, kouluttamaan yhdistyksen jäsenseuroja. Yhdistyksessä toteutettavasta antidopingohjelman mukaisen koulutuksen toteutumisesta jäsenseuroille vastaa seurapalvelupäällikkö.

Puhtaasti paras verkkokoulutus on saatavilla: Linkki

Testaus

Yhdistyksen jäsenseurojen urheilijoita testataan kansainvälisen säännöstön mukaan. Testejä voidaan tehdä kilpailuissa tai kilpailuiden ulkopuolella, esim. leireillä ja tavanomaisissa harjoitusolosuhteissa kotisalilla tai urheilijan kotona. Testattavien urheilijoiden valinnasta
vastaa ADT. Yhdistys toimii yhteistyössä ADT:n kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa ja tekee yhteistyötä dopingrikkomusten selvittämisessä.

Sopimukset yhdistyksessä

Yhdistyksellä on käytössä sopimuskäytäntö liittyen antidoping-asioihin. Yhdistys sisällyttää kaikkiin sopimuksiin pykälän, jossa urheilija tai valmentaja sitoutuu noudattamaan antidoping-sääntöjä.

1. Urheiljoiden sopimus ja 2. Valmentajien sopimus
Yhdistys sisällyttää urheilijoiden sopimuksiin pykälän, joka velvoittaa dopingsääntöjä rikkonutta urheilijaa maksamaan korvausta liitolle sekä maksamaan valmennustukensa takaisin rikkomustaedeltäneen 12 kuukauden ajalta. Sopimuksista vastaa toimitusjohtaja.
Yhdistyksen kaikkien työntekijöiden työsopimuksiin kirjataan dopingpykälät, joiden mukaan dopingsääntöjen rikkomiseen syyllistynyt työntekijä voidaan irtisanoa työsuhteestaan.Työsopimuksista vastaa toimitusjohtaja.
Yhdistys sisällyttää yritysyhteistyösopimuksiinsa dopingpykälät yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Yritysyhteistyösopimuksista vastaa toimitusjohtaja.

Seuranta ja kehitystyö

Yhdistyksen antidopingohjelma päivitetään vuosittain. Päivityksestä vastaa yhdistyksen henkilökunta. Päivitetty antidoping-ohjelma toimitetaan ADT:lle. Yhdistys sisällyttää antidoping- toiminnan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaansa. Toimintasuunnitelman valmistelusta
vastaa toimitusjohtaja ja hallitus. Yhdistys sisällyttää antidoping-toiminnan valmennuksen vuosisuunnitelmaan. Valmennuksen vuosisuunnittelusta vastaavat päävalmentajat
ja toimitusjohtaja. Tässä antidopingohjelmassa nimetyt vastuuhenkilöt raportoivat vuosittain ohjelman toteutumisesta hallitukselle. Yhdistyksen hallitus raportoi antidopingtyöstä vuosittain toimintakertomuksessaan.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomi pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan kansainväliseen dopingvalvonnan lisäämiseen. Suomen edustaja lääkäri Eero Hyvärinen on kansainvälisen Hiihtoliiton FIS:n lääketieteellisen komission jäsen.

JÄSENISTÖN SITOUTTAMINEN OHJELMAAN

Yhdistys sitouttaa jäsenistönsä tämän antidopingohjelman toteuttamiseen antamalla ohjelman vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Yhdistys kehittää sääntöjänsä siten, että ne sitovat jäsenistön voimakkaasti dopingin vastaiseen työhön.