Sappee 21.9.2021

Alla on kuvattu valintamenettely Ski Sport Finlandin (SSF) alaisiin alppihiihdon valmennusryhmiin – maajoukkueeseen, nuorten maajoukkueeseen ja SSF akatemiaan eli maajoukkueen haastajaryhmään.  Valinnoissa urheilijoita arvioidaan laajaan urheilija-analyysiin perustuen niin sanotussa valmennuksellisessa arviossa. Tämän jälkeen SSF:n taloudelliset mahdollisuudet varmistaa laadukas maajoukkuetoiminta lopulta määrittää toiminnan laajuuden. Samassa tilanteessa olevia urheilijoita kohdellaan valintamenettelyssä aina samalla tavalla.

Valmennusryhmävalinnat tehdään kolmivaiheisen prosessin kautta. Kaksi ensimmäistä vaihetta käsittelevät urheilija-analyysiä. Kolmas vaihe määrittelee Ski Sportin taloudellisen arvioinnin kautta toiminnan laajuuden ja siten valmennusryhmien kokoluokan.

 1. Tulosanalyysi – ainoastaan Maailman Cupin 30 parhaan joukossa kauden päättyessä olevat urheilijat valitaan automaattisesti (poislukien AC ja PSL)  
 2. Kehitysnäkökulma – urheilija-analyysi
 3. Taloudellinen arviointi

Valintaprosessi ja aikataulu

 1. Ensimmäinen esitys maajoukkueiden kokoonpanosta valintakomitealle ja ensimmäinen valintakomiteatapaaminen: 

Vastuuvalmentajat valmistelevat muiden maajoukkuevalmentajien kesken valintaesityksensä tulosanalyysiin-, sekä kehitysnäkökulmaan perustuen kansainvälisen kilpailukauden jälkeen (WC, EC). Esitys sisältää perusajatuksen joukkueista ja ottaa huomioon toiminnalliset periaatteet organisaatiorakenteeseen liittyen. – 1.4. mennessä

 1. Urheilujohtaja valmistelee lopullisen ehdotuksen maajoukkuevalinnoista yhdessä toimitusjohtajan kanssa valintakomitealle perustuen seuraavan kauden taloudelliseen arviointiin. – 15.4. mennessä
 2. Valintakomitea hyväksyy ehdotuksen ja päättää maajoukkueiden valmennusryhmät – 30.4. mennessä
 3. Maajoukkueet julkaistaan – 1.5. mennessä
 4. Ehdolliset urheilijavalinnat – 15.5. mennessä

Ehdollinen valinta

Ehdollinen valinta koskee urheilijoita, joiden koetaan omaavan riittävät tulokselliset näytöt valmennusryhmään valitsemisen suhteen, mutta joiden kohdalla valintakomitea kokee tarvitsevansa kattavampaa analyysiä urheilijan kokonaisvaltaisesta osaamisesta (esimerkiksi fyysinen kyvykkyys). Niin ikään ehdollinen valinta voi koskea urheilijaa, joka omaa tulevaisuuden menestyspotentiaalia, mutta jonka tulosanalyysi ei riitä maajoukkuevalintaan. Ehdollisen valinnan piiriin kuuluvat urheilijat kutsutaan Kick Start – leirille ja fysiikkatesteihin, jossa urheilijakartoitusta voidaan tehdä tarkemmin valmentajien ja johdon toimesta.

Muut kriteerit kaikille valmennusryhmiin valittaville

 1. Urheilijasopimuksen allekirjoittaminen
 2. Joukkueen fysiikkatesteihin osallistuminen
 3. Kick-Start leirille osallistuminen

Valintakomitea

Valintakomitea koostuu SSF:n toimitusjohtajasta, urheilujohtajasta, hallituksen edustajasta, miesten maajoukkueen vastuuvalmentajasta sekä naisten joukkueen vastuuvalmentajasta. Muu valmentajisto voi toimia asiantuntijajäsenenä valintakomitean pyynnöstä.

Valintakomitean puhetta johtaa alppihiihdon urheilujohtaja, joka valmistelee valintakomitean tapaamisiin esityslistan ja vastaa valintaprosessin etenemisestä tämän dokumentin mukaisesti. Urheilujohtaja laatii valintoihin liittyvän valintakertomuksen, jossa kuvataan valinnan prosessi, valintojen perusteet sekä tarkempi aikataulu ehdollisten valintojen tapauksissa.

Freestylen valintakriteerit 2019-2022 maajoukkueet

Kumparelasku
Maajoukkue
• Sijoittuminen kaksi kertaa TOP 16 tai kerran TOP 8:n joukkoon MC-osakilpailussa tai MM-kilpailuissa• Sijoittuminen TOP 20:n joukkoon MC-rankingissa
• Loukkaantumistapauksessa tapahtumahetkeä edeltävän vuoden tulokset + valmennuksellinen arvio• Urheilija nostetaan maajoukkueeseen heti tulosrajojen täytyttyä
• Valmennuksellinen arvio (päätetty hallitus 12.3.)

Haastajaryhmä

• Sijoittuminen TOP 30:n joukkoon MC-kilpailussa
• Sijoittuminen TOP 3:n joukkoon tai kaksi kertaa TOP 6:n joukkoon EC-kilpailussa
• Sijoittuminen TOP 8:n joukkoon nuorten MM-kilpailussa
• Yli 21 vuotiaiden kohdalla haastajaryhmän kriteerit + valmennuksellinen arvio
• Loukkaantumistapauksessa tapahtumahetkeä edeltävän vuoden tulokset + valmennuksellinen arvio• Valmennuksellinen arvio (päätetty hallitus 12.3.)

Freeski: Slopestyle ja Big Air

Maajoukkue

• Sijoittuminen kaksi kertaa TOP16:n tai kerran TOP 8:n joukkoon MC-osakilpailussa, MM-kilpailuissa tai AFP Platinum -tason kilpailussa

• Sijoittuminen TOP20:n joukkoon MC-rankingissa tai AFP:n rankingissa (lajikohtainen, ei Overall)
• Loukkaantumistapauksessa tapahtumahetkeä edeltävän vuoden tulokset + valmennuksellinen arvio • Urheilija nostetaan maajoukkueeseen heti tulosrajojen täytyttyä
• Valmennuksellinen arvio (päätetty hallitus 12.3.)

Haastajaryhmä

• Sijoittuminen TOP30:n MC-osakilpailussa, MM-kilpailuissa tai AFP Platinum –tason kilpailussa.• Sijoittuminen kaksi kertaa TOP6:n joukkoon AFP Gold-tason kilpailussa.

• Sijoittuminen TOP3:n joukkoon tai kaksi kertaa TOP6:n joukkoon EC-kilpailussa
• Sijoittuminen TOP8:n joukkoon nuorten MM-kilpailuissa
• Yli 21 vuotiaiden kohdalla haastajaryhmän kriteerit + valmennuksellinen arvio
• Loukkaantumistapauksessa tapahtumahetkeä edeltävän vuoden tulokset + valmennuksellinen arvio • Valmennuksellinen arvio (päätetty hallitus 12.3.)

Arvokilpailuiden valintakriteerit 2018-2022

MM-kisat
Kumparelasku
• Valintahetkellä sijoittuminen TOP20:n joukkoon MC-rankingissa
• Sijoittuminen 2 kertaa TOP16:n joukkoon tai kerran TOP8:n joukkoon MC-kilpailussa• Valmennuksellinen arvio

Freeski: Slopestyle ja Big Air

• Valintahetkellä sijoittuminen TOP20:n joukkoon MC -tai AFP:n ranking. (Lajikohtainen, ei Overall)

• Sijoittuminen 2 kertaa TOP16:n joukkoon tai kerran TOP8:n joukkoon MC-kilpailussa tai AFP Platinum- tason kilpailussa.

• Valmennuksellinen arvio

Arvokilpailuvalintaan voidaan käyttää korkeintaan 12 kuukautta vanhoja tuloksia, mikäli kyseisellä kaudella ei ole ollenkaan tai riittävästi näyttöihin vaikuttavia kilpailuja.

Nuorten MM kilpailut
Kumparelasku
• Sijoittuminen TOP30:n joukkoon MC-osakilpailussa
• Hallitseva Nuorten MM-Kulta (henkilökohtainen paikka)
• Sijoittuminen 1x top 3 tai kaksi kertaa TOP 8 joukkoon EC-osakilpailussa• Valmennuksellinen arvio

Freeski: Slopestyle ja Big Air)

• Sijoittuminen TOP30:n joukkoon MC-osakilpailussa tai AFP Platinum-tason kilpailussa• Hallitseva Nuorten MM-kulta (henkilökohtainen paikka)
• Sijoittuminen kaksi kertaa TOP 8 AFP Gold-tason kilpailussa.
• Sijoittuminen 1x top 3 tai kaksi kertaa TOP 8 joukkoon EC-osakilpailussa

• Valmennuksellinen arvio

EC -ja FIS-kilpailut

Ilmoittautumiset kootusti lajien vastuuvalmentajien kautta (SSF:n nimeämät lajivalmentajat).

Mikäli osallistujia on yli QUOTA:n salliman rajan, käytetään valmennuksellisen arvion menettelyä.

Vastuu valmentaja määrittää aina valmennettavan joukkueen koon. Omatoimimatkalle saa lähteä valmennettavan ryhmän ulkopuolelta, niin monta kun quotassa on valmentajan valitseman ryhmän lisäksi paikkoja.

Valmennuksellisen arvion käyttö (kts. Valmennuksellinen arvio 2019-2022)

Mikäli urheilija on valmennustoimikunnan näkemyksen mukaan lähellä kriteereitä kyseiseen valintaan, mutta ei täytä asetettuja kriteerejä tai täyttää ne vain osittain, pyytää valmennustoimikunta pitkälle listalle nimetyiltä urheilijoilta /ko. urheilijoiden valmentajilta perustelut (tulokset, urakehitys, fyysiset ominaisuudet, vapaa sana yms.) miksi kyseinen urheilija tulisi valita. Dokumentit saatuaan valmennustoimikunta käsittelee mahdollisen valinnan kokouksessaan ja tarkastettuaan, sekä käsiteltyään faktat, tekee päätöksen asiasta äänestämällä.

Maajoukkueeseen jo kuuluneiden urheilijoiden mahdolliset loukkaantumiset käsitellään aina valmentajan arviolla, mikäli asetetut kriteerit ei täyty tai ne täyttyvät osittain. Aikataulu: Valmennustoimikunta laatii pitkän listan kokouksessaan ja ilmoittaa viipymättä siihen nimetyille urheilijoille, että kuuluu listalle valintaan liittyen. Tämän jälkeen pyydetään viipymättä selvitys ko. urheilijalta/valmentajalta, joka on pitkälle listalle nimetty. Tämän jälkeen valmennustoimikunta käsittelee kaikki tapaukset ja esittää äänestyksen jälkeen valittavaksi hallitukselle kriteerit täyttävät urheilijat, sekä muut mahdollisesti edellä mainitulta pitkältä listalta tulevat urheilijat samaan aikaan