Pyhä 17.4.2024

Ski Sport Finlandin jäsenseurojen vuosittaiset velvoitteet ja jäsenmaksut kaudelle 2020-2021


Seurakokous 19.9.2020 vahvisti esityksen, Ski Sport Finlandin jäsenmaksun korottamiseksi. Jäsenmaksun suuruus vahvistettiin, 18 euroon kultakin jäsenyhteisön jäseneltä, kuitenkin vähintään 240€ kultakin jäsenyhteisöltä. Vahvistettiin myös, että lisäksi kaikki jäsenyhteisöt maksavat Suomen Hiihtoliiton jäsenmaksun 100€ kaudella 2020-2021, joka ei sisälly yhdistyksen jäsenmaksuun.

Yhdistyksen sääntöjen (7§) mukaisesti, yhdistyksen varsinaisten jäsenten tulee vuosittain lähettää ilmoitettuun päivämäärään mennessä yhdistykselle tiedot jäsenistöstään postiosoitteineen.  

Ilmoitus tulee jättää sunnuntaihin 7.2.2021 mennessä.

Vain niillä yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat toimittaneet em. tiedot määräaikaan mennessä, ja maksaneet jäsenmaksunsa, on osallistumisoikeus yhdistyksen kokouksiin.

Yhdistys laskuttaa jäsenmaksunsa edellä mainittuun listaan perustuen, helmi- maaliskuun aikana, Hiihtoliitto laskuttaa oman jäsenmaksunsa 100€ kevään aikana.

Jäsenmaksu kaudelle 2020-2021 

Seuran jäsenmaksu yhdistykselle perustuu siis aikaisempien vuosien tapaan seuran jäsenmäärään. Jos seura käyttää Suomisportin Seurapalvelua, seura ajaa Suomisportista exel-listan jäsenistöstään ja lähettää sen salattuna yhdistykselle. Jos seura käyttää jotain muuta jäsenhallintamenetelmää, on seuran velvollisuus kääntää lista exel-tiedostoksi, salata se ja toimittaa yhdistykselle.

Tietosuojalakiin perustuen Ski Sport Finlandilla on tiedossa ainoastaan lisenssituotteen omaavat seurojen jäsenet, ei kaikki jäsenet (vaikka he olisivatkin Suomisportin Seurapalvelussa.) 

Näin ollen jokaisen seuran velvollisuus on toimittaa yhdistykselle tiedot jäsenistään 7.2.2021 mennessä.

Minna Karhu Ski Sportin toimistolta on yhteyshenkilö näissä asioissa, mutta on jokaisen seuran puheenjohtajan tms. henkilön velvollisuus toimittaa nämä tiedot Minnalle sähköpostiin määräaikaan mennessä: minna.karhu@skisport.fi.

Edge-lehti

Edge-lehti on Ski Sport Finlandin virallinen jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Jokainen seuran jäsen, joka on ilmoitettu yhdistykselle, on oikeutettu saamaan Edge-lehden vuosikerran veloituksetta kotiinsa. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että seuralla on ajan tasalla olevat tiedot, osoitetietoineen, jäsenistään. Kannattaa jo nyt seurassanne päivittää omat jäsentietonne ajan tasalle, jolloin tietojen ilmoittaminen yhdistykselle sujuu helposti.

Jos seuraan liittyy uusia jäseniä 7.2.2021 jälkeen, on se seuran velvollisuus ilmoittaa uusien jäsenten yhteystiedot SSF:lle Edge-lehden postitusta varten. Ski Sport Finlandilla ei ole mahdollisuutta kerätä uusien jäsenten tietoja yksittäisten jäsenten osalta.

Uusien 7.2.2021 jälkeen liittyvien jäsenten ilmoittamista varten on tehty lomake SSF:n nettisivuille, kohtaan: Seuratoiminta / Seurojen työkaluja

Ainoastaan tätä kautta ilmoitetut jäsenet saavat aina seuraavasta Edge-lehdestä alkaen lehden kotiinsa.

Jäsenmaksuihin ja Edge-lehden postituksiin liittyvissä kysymyksissä, voitte olla yhteydessä Ski Sport Finlandin toimistoon.