Sappee 13.7.2024

Lapin Ammattikorkeakoulu, Santasport ja Lumilajiliitot tarjoavat yhteistyössä lumilajivalmennukseen painottuvan AMK-koulutuksen


Haku opintoihin on käynnissä

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Syksyllä 2021 alkava koulutus tarjoaa opiskelijalle kattavan ymmärryksen urheilun vaatimuksista lajin erityispiirteisiin pohjautuen. Tutkinnon keskeisenä tavoitteena on tuottaa opiskelijalle osaamista oman lajinsa valmennukseen ja lajin kehittämiseen liittyviin työtehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös saada lisää korkeakoulutettuja osaajia lumilajien valmennuksen pariin.

”Valmentajakoulutuksen seuraava vaihe, jossa koulutamme rinnelajien valmentajia yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa, on SSF:n strategian mukaista valmennusosaamiseen ja -johtajuuteen investoimista. Yhteistyössä Olympiakomitean, Vuokatti-Rukan Olympiavalmennuskeskuksen ja lajiliittojen kanssa pyrimme kehittämään ammattivalmennusta ja luomaan tulevaisuuden menestystekijöitä. Odotan tästä yhteistyöstä paljon ja jatkossa valmennuksen taso tulee varmasti kasvamaan”, kommentoi Jussi-Pekka Kinnunen Ski Sport Finlandilta.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Opinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Ensimmäisenä lukuvuotena opinnot keskittyvät liikunta-alan tietoperustan rakentamiseen, toisena vuotena syventäviin liikunta-alan opintoihin, kolmantena vuotena soveltavaan liikunta-alan osaamiseen ja neljäntenä vuotena liikunta-alan työelämäosaamiseen.

Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijan on mahdollista suorittaa koulutuksen aikana myös oman lajiliittonsa koulutuksia. Opinnoissaan lumilajin valmennukseen suuntautuva liikunnanohjaajaopiskelija suorittaa opintoihin sisältyviä tehtäviä, opinnäytetyönsä ja harjoittelunsa omaan urheilulajiinsa pohjautuen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina valmennustyön ohessa. Monimuoto-opetuksessa opintoja tehdään pääsääntöisesti verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä.

”Valmentajalle tarkoitettu alempi korkeakoulututkinto on tutkintonimikkeeltään Liikunnanohjaajan alempi korkeakoulututkinto. Se toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin urheiluakatemialla on kansallisen urheiluakatemiaverkoston osaamisen kehittämisen erityistehtävä lumilajeissa ja lumilajien korkeakoulutukset järjestetään erityistehtävään perustuen siellä. Tutkinto on lainvoimainen korkeakoulututkinto ja samalla lajiliittojen koulutuspolun ylin koulutustaso.”, selventää Ski Sportin alppihiihdosta vastaava urheilujohtaja Tommi Viirret.

Opiskelijan on mahdollista hakeutua avoimen AMK:n opintojen perusteella Lapin AMK:n tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 60 opintopistettä.

AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja hakeutumalla suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoon maisterivaiheen opintoja.

Koulutuksessa on tarjolla 5-7 aloituspaikkaa, jotka jakaantuvat eri lajien kesken. Lajiliitot valitsevat opiskelijat koulutusohjelmaan. Opiskelijat toimivat valmentajina omissa seuroissaan tai vastaavissa työympäristöissään.

LISÄINFO KOULUTUKSEN RAKENTEESTA

Lisätietoa koulutuksen tarkemmasta rakenteesta ja vastauksia kysymyksiin etäinfossa

To 22.4. klo 13.00

HAKU KOULUTUKSEEN

Lumilajivalmennukseen painottuvan liikunnanohjaaja (AMK) -koulutuksen syksyllä 2021 aloittamisesta kiinnostuneita valmentajia pyydetään täyttämään hakemuslomake ohjeiden mukaisesti 30.4.2021 mennessä.

Hakulomake:

https://fi.surveymonkey.com/r/haku-lumilajivalmentaja

Avoimen AMK:n polkuopintoihin hakeutuvien valmentajien osalta valintakriteereinä on erityisesti aiempi valmennuskokemus, sekä mahdollisuus ja motivaatio suorittaa tutkinto valmennustöiden ohessa.

Koulutukseen voivat hakea myös ne opiskelijat, jotka ovat kevään 2021 yhteishaussa hakemassa liikunnanohjaajan AMK-tutkinnon opiskelijoiksi sekä ne opiskelijat, jotka ovat jo tutkinto-opiskelijoina liikunnanohjaajan AMK-koulutuksessa.

Syksyllä 2021 käynnistyvässä koulutuksessa opiskelupaikka on tarjolla 5-7 opiskelijalle avoimen väylän kautta. Yhteishaun kautta ohjelmaan päässeet eivät vähennä avoimen väylän opiskelijakiintiötä.”

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutukseen osallistuvat opiskelijat maksavat avoimen AMK:n polkuopinnoista 300€. Kun opiskelija on suorittanut 60 opintopistettä, on hänellä mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Mikäli opiskelija tulee valituksi Lapin AMK:n liikuntaohjaajakoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi ennen koulutuksen alkua, ovat lumilajikoulutuksen opinnot opiskelijalle maksuttomia.

Lajiliittokoulutusten hinta 300€/lukuvuosi. Sisältää lajikoulutuksen järjestämisen, oman opintopolun koordinoimisen, Santasport Lapin urheiluopiston asiantuntijatuen ja toimintaympäristön hyödyntämisen.

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA

  • Heikki Hannola, yliopettaja, Lapin AMK (heikki.hannola(a)lapinamk.fi / 040 5454 711)
  • Ilkka Jarva, valmentaja, Santasport, Suomen Hiihtoliitto (ilkka.jarva (a) santasport.fi/ 0407439419)
  • Eero Hietanen, valmennuskeskuspäällikkö, Santasport (eero.hietanen( a)santasport.fi / 0405020124)
  • Jussi-Pekka Kinnunen, Suomen Lumilautaliitto (jussi-pekka.kinnunen(a)fsa.fi/ 0505577321)
  • Tommi Viirret, Ski Sport Finland (tommi.viirret( a)skisport.fi/0400 240440)
Artikkelia muokattu: