Sappee 13.7.2024

Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen

Kuva: Henri Laakkonen
Kutsumme kaikki mukaan ylimääräiseen liittokokoukseen.

Tervetuloa Suomen Lumilautaliitto ry:n ylimääräiseen liittokokoukseen 4.3.2024 klo 18 alkaen. Kokous pidetään etänä Google Meet -kokouksena.

Suomen Lumilautaliiton liittokokous on 30.9.2023 valinnut Suomen lumilautaliiton hallituksen puheenjohtajaksi vuoden toimikaudeksi Simo Silanderin. Todettakoon selvyyden vuoksi, että Silander olisi tullut myös hallituksen jäsenyytensä osalta erovuoroon puheenjohtajuuskautensa päättyessä. Simo Silander on 22.1.2024 ilmoittanut hallitukselle jättävänsä hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan tehtävät. Tästä johtuen Suomen Lumilautaliitto ry:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen liittokokouksen, jossa on liiton sääntöjen 14.4 §:n nojalla määrä valita hallitukseen uusi jäsen sekä puheenjohtaja eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli varsinaiseen liittokokoukseen 2024 asti. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa ylimääräiseen liittokokoukseen asti hallituksen varapuheenjohtaja Kristo Ovaska.

Liiton henkilöjäsenellä, liiton puheenjohtajalla, liiton hallituksen jäsenellä, liiton tukijäsenellä, liiton kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on sääntöjen mukaan liittokokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Ilmoittautuminen

Ilmoita osallistumisestasi sähköpostitse ella.suitiala@gmail.com viimeistään lauantaina 2.3.2024. Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jolla pääsee osallistumaan kokoukseen. Toimita ilmoittautuessasi myös edustamasi seuran valtakirja, jos edustat kokouksessa seuraa äänivaltaisena edustajana.
Asialista

1. Kokouksen järjestäytyminen

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskija

4. Valitaan yksi uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

5. Valitaan uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

Liiton jäseniä toivoisin esittämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi ja/tai puheenjohtajaksi 2.3.2024 mennessä. Tämä määräpäivä ei kuitenkaan estä ehdokkaita asettumasta ehdolle myöhemmin.

Suomen Lumilautaliiton hallituksen puolesta,
Kristo Ovaska
Suomen Lumilautaliiton hallituksen varapuheenjohtaja