Sappee 11.6.2024

Vuoden 2022 aikana luodaan Olympiakomitean ohjeistuksen mukainen vastuullisuusohjelma lumilautayhteisölle. Liitolla on voimassa oleva Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, ympäristöohjelma sekä Antidopingohjelma,
jotka liitetään osaksi Vastuullisuusohjelmaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, sekä ympäristöohjelman toimenpiteet 2020-2023

Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen
 • Seuroille työkaluja syrjinnän ehkäisyyn. Opastus seuroille ja lapsille selkeästi ja ikäsaoisesti. Toimenpiteet: Erasmus Sport+ hanke ”SafeShred” World Snowboard Federationin kanssa
 • Seuralle työkaluja epäasialliseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen
 • Eri palveluiden markkinointi kentälle esim. Et ole yksin -palvelu.
 • maajoukkueille selkeät ohjeet miten toimia, jos kokee tai todistaa syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Et ole yksin -palvelun esittely.
 • Kurinpitosäännöt selkeästi esillä
 • Kurinpitovaliokunta vastaa kurinpitomenettelyistä. Keskitetty kurinpito vakavissa tapauksissa SUEK:n alle 1.1.2023 alkaen.
 • Liiton viestinnässä huomioidaan vuosittain: Pride, kansainvälinen tyttöjenpäivä, Kansainvälinen vammaistenpäivä, rasisminvastainen kampanja, ilmaston suojelemiseen liittyvä kampanja
 • Valmentajakoulutus huomio tämän suunnitelman tavoitteet koulutussisällössä
 • Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käsitellään Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet
Vammaisurheilu ja toiminnallinen yhdenvertaisuus
 • vammaislumilautailun kehittäminen osana perustoimintaa
 • Seuroille toimintaohjeita inkluusioon
 • Paralympiakomitean koulutustarjonnasta viestiminen seuroille
 • Vammaislumilautailun harrastamisen ja kilpailemisen muodot esillä nettisivuilla
 • Kilpailusarjojen tarjoaminen kotimaan kisoissa paralumilautailijoille
 • Paralumilautailun maailmancup kisojen järjestäminen Suomessa
 • Lajin kansallisen luokittelujärjestelmän kehittäminen
Taloudellinen yhdenvertaisuus
 • Kilpaurheiluun kohdennettuja toimenpiteitä, joilla luodaan mahdollisuus urheilijan polulla etenemiseen myös taloudellisesti heikommassa asemassa oleville
 • Pidetään yllä edullisia kilpailumaksuja ja tuetaan kilpailunjärjestämistä muilla varainhankinnan muodoilla
 • Maajoukkuetoiminnan omavastuissa yhdenvertaisuusperiaate. Nousevilla urheilijoilla maksut ovat pienemmät kuin ammattilaisilla.
 • Yhteistyö eri järjestöjen ja säätiöiden kanssa, joilla tuetaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevien harrastustoimintaa
 • Harrastamisen suomen malliin mukaan
Monikulttuurisuus
 • Vaikutetaan katto-organisaatioihin (selkeä viesti, että muutokseen tulee sitoutua ylhäältä)
 • Muiden maiden lajiliittojen bench mark: onnistuneet toimenpiteet sovelletaan Suomeen
 • Tiedon keräys tärkeässä roolissa
Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo valmennus/toimijapuolella erityisenä painopisteenä
 • Käynnistetään hanke, jolla tuetaan naisten toimijuutta esim. tuomaritoiminnassa, valmentajanpolulla, olosuhteiden rakentamisessa, toimitsijana.
 • Hanke tyttöjen urheilijaidentiteetin tukemiselle
 • Sukupuolijakauma 40/60 hallituksessa. Kirjaus lajiliiton sääntöihin
 • Sukupuolijakauman huomioiminen rekrytointipäätöksissä

Ympäristöohjelma

 • Selvitetään lajiliiton lähtötilanne hiilijalanjälkilaskurilla: Hallinto, huippu-urheilu, harrastetoiminta
 • Ymmärretään toimintakentän ympäristöä kuormittavat toiminnat
 • Luodaan toimenpiteitä jolla voimme minimoida ympäristövaikutuksia ja tehdä toimenpiteitä hiilikädenjäljen tehostamiseksi
 • Luodaan konkreettiset toimenpiteet seuraavalle 2 vuodelle hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja hiilikädenjäljen maksimoimiseksi
 • Tehdään tarvittavat sääntömuutokset liiton eri sääntöihin
 • Järjestetään koulutusta ja perehdytystä
 • Luodaan toimintaohjeita myös seuroille ja yksittäisille harrastajille
 • Viestitään ikätasoisesti ja muutoinkin kohderyhmää puhuttelevalla tavalla
 • Kampanjat ja viestintää vastuullisuudesta yhteistyössä Protect Our Winters Finlandin, Kuoman ja Rukakeskus Oy:n kanssa

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Lumilautaliiton toimintaan

Suomen Olympiakomitean mukaisesti Suomen Lumilautaliitto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen Olympiakomitea on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ilmaissut useaan otteeseen näkemyksen, jonka mukaan venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei tässä tilanteessa tule ottaa mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan, ja tähän Suomen Lumilautaliitto yhtyy.