Sappee 21.9.2021

Kauden 2020-2021 aikana luodaan Olympiakomitean ohjeistuksen mukainen vastuullisuusohjelma lumilautayhteisölle. Liitolla on voimassa oleva Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä Antidopingohjelma,
jotka liitetään osaksi Vastuullisuusohjelmaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet 2020-2023

Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen
 • Seuroille työkaluja syrjinnän ehkäisyyn. Opastus seuroille ja lapsille selkeästi ja ikäsaoisesti. Toimenpiteet: Erasmus Sport+ hanke ”SafeShred” World Snowboard Federationin kanssa
 • Sarjakuva + Podcast, joilla jalkautetaan ohjelman tavoitteita lumilautailijoille
 • Seuralle työkaluja ryhmäytymiseen
 • Seuralle työkaluja epäasialliseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen
 • Olympiakomitean järjestämä sovittelukoulutus ja menetelmän perehdytys seuroille
 • Eri palveluiden markkinointi kentälle esim. Et ole yksin.
 • Maajoukkueille selkeät ohjeet miten, toimia jos kokee tai todistaa syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Et ole yksin -palvelun esittely.
 • Kurinpitosäännöt selkeästi esillä
 • Kurinpitovaliokunta vastaa kurinpitomenettelyistä. Keskitetty kurinpito vakavissa tapauksissa SUEK:n alle 1.1.2022 alkaen.
 • Liiton viestinnässä huomiodaan vuosittain: Pride, kansainvälinen tyttöjenpäivä, Kansainvälinen vammaistenpäivä, Black Lives Matter tai muu rodullistettujen tukeminen, ilmastolakko tms. ilmaston suojelemiseen liittyvä kampanja
 • Valmentajakoulutus huomio tämän suunnitelman tavoitteet koulutussisällössä
 • Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käsitellään Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet
Vammaisurheilu ja toiminnallinen yhdenvertaisuus
 • Ylläpitää vammaislumilautailun kehittämistä osana perustoimintaa
 • Seuroille toimintaohjeita inkluusioon
 • Paralympiakomitean koulutustarjonnasta viestiminen seuroille
 • Erilaiset kannustimet seuroille kehittämään inkluusiota
 • Eri vammaislumilautailun harrastamisen ja kilpailemisen muodot selkeästi esillä lajiliiton nettisivuilla
 • Kilpailusarjojen tarjoaminen kotimaan kisoissa paralumilautailijoille
 • Paralumilautailun maailmancup kisojen järjestäminen Suomessa
Taloudellinen yhdenvertaisuus
 • Kilpaurheiluun kohdennettuja toimenpiteitä, joilla luodaan mahdollisuus urheilijan polulla etenemiseen myös taloudellisesti heikommassa asemassa oleville
 • Pidetään yllä edullisia kilpailumaksuja ja tuetaan kilpailunjärjestämistä muilla varainhankinnan muodoilla
 • Maajoukkuetoiminnan omavastuissa yhdenvertaisuusperiaate.
 • Yhteistyö eri järjestöjen ja säätiöiden kanssa, joilla tuetaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevien harrastustoimintaa
 • Harrastamisen suomen malliin mukaan
Monikulttuurisuus
 • Vaikutetaan katto-organisaatioihin
 • Muiden maiden lajiliittojen bench mark: onnistuneet toimenpiteet sovelletaan Suomeen, – Kids on Board -koulukiertueeseen toimenpiteitä esim. suomi toisena kielenä luokka pilottiluokaksi.
 • Hankitaan tietoa maahanmuuttajataustaisilta perheiltä, miten madaltaa kynnystä aloittaa harrastustoiminta lumilautailussa
 • Monikulttuuristen järjestöjen kanssa yhteistyö: selvitetään markkinoiko he lajia, tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan toimintaan
 • Tiedon keräys tärkeässä roolissa, että tiedetään mitkä toimenpiteet ovat aidosti vaikuttavia
Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo valmennus/toimijapuolella erityisenä painopisteenä
 • Käynnistetään hanke, jolla tuetaan naisten toimijuutta esim. tuomaritoiminnassa, valmentajanpolulla, olosuhteiden rakentamisessa, toimitsijana.
 • Selvitetään tarvetta tyttöjen omien lumilautatapahtumien ja leirien järjestämiselle
 • Sukupuolijakauma 40/60 hallituksessa. Kirjaus lajiliiton sääntöihin
 • Sukupuolijakauman huomioiminen rekrytointipäätöksissä