Serena 30.3.2023

Vuoden 2022 aikana luodaan Olympiakomitean ohjeistuksen mukainen vastuullisuusohjelma lumilautayhteisölle. Liitolla on voimassa oleva Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, ympäristöohjelma sekä Antidopingohjelma,
jotka liitetään osaksi Vastuullisuusohjelmaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, sekä ympäristöohjelman toimenpiteet 2020-2023

Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen
 • Seuroille työkaluja syrjinnän ehkäisyyn. Opastus seuroille ja lapsille selkeästi ja ikäsaoisesti. Toimenpiteet: Erasmus Sport+ hanke ”SafeShred” World Snowboard Federationin kanssa
 • Seuralle työkaluja epäasialliseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen
 • Eri palveluiden markkinointi kentälle esim. Et ole yksin -palvelu.
 • maajoukkueille selkeät ohjeet miten, toimia jos kokee tai todistaa syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Et ole yksin -palvelun esittely.
 • Kurinpitosäännöt selkeästi esillä
 • Kurinpitovaliokunta vastaa kurinpitomenettelyistä. Keskitetty kurinpito vakavissa tapauksissa SUEK:n alle 1.1.2023 alkaen.
 • Liiton viestinnässä huomiodaan vuosittain: Pride, kansainvälinen tyttöjenpäivä, Kansainvälinen vammaistenpäivä, rasisminvastainen kampanja, ilmaston suojelemiseen liittyvä kampanja
 • Valmentajakoulutus huomio tämän suunnitelman tavoitteet koulutussisällössä
 • Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käsitellään Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet
Vammaisurheilu ja toiminnallinen yhdenvertaisuus
 • vammaislumilautailun kehittäminen osana perustoimintaa
 • Seuroille toimintaohjeita inkluusioon
 • Paralympiakomitean koulutustarjonnasta viestiminen seuroille
 • Vammaislumilautailun harrastamisen ja kilpailemisen muodot esillä nettisivuilla
 • Kilpailusarjojen tarjoaminen kotimaan kisoissa paralumilautailijoille
 • Paralumilautailun maailmancup kisojen järjestäminen Suomessa
 • Lajin kansallisen luokittelujärjestelmän kehittäminen
Taloudellinen yhdenvertaisuus
 • Kilpaurheiluun kohdennettuja toimenpiteitä, joilla luodaan mahdollisuus urheilijan polulla etenemiseen myös taloudellisesti heikommassa asemassa oleville
 • Pidetään yllä edullisia kilpailumaksuja ja tuetaan kilpailunjärjestämistä muilla varainhankinnan muodoilla
 • Maajoukkuetoiminnan omavastuissa yhdenvertaisuusperiaate. Nousevilla urheilijoilla maksut ovat pienemmät kuin ammattilaisilla.
 • Yhteistyö eri järjestöjen ja säätiöiden kanssa, joilla tuetaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevien harrastustoimintaa
 • Harrastamisen suomen malliin mukaan
Monikulttuurisuus
 • Vaikutetaan katto-organisaatioihin (selkeä viesti, että muutokseen tulee sitoutua ylhäältä)
 • Muiden maiden lajiliittojen bench mark: onnistuneet toimenpiteet sovelletaan Suomeen
 • Tiedon keräys tärkeässä roolissa
Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo valmennus/toimijapuolella erityisenä painopisteenä
 • Käynnistetään hanke, jolla tuetaan naisten toimijuutta esim. tuomaritoiminnassa, valmentajanpolulla, olosuhteiden rakentamisessa, toimitsijana.
 • Hanke tyttöjen urheilijaidentiteetin tukemiselle
 • Sukupuolijakauma 40/60 hallituksessa. Kirjaus lajiliiton sääntöihin
 • Sukupuolijakauman huomioiminen rekrytointipäätöksissä

Ympäristöohjelma

 • Selvitetään lajiliiton lähtötilanne hiilijalanjälkilaskurilla: Hallinto, huippu-urheilu, harrastetoiminta
 • Ymmärretään toimintakentän ympäristöä kuormittavat toiminnat
 • Luodaan toimenpiteitä jolla voimme minimoida ympäristövaikutuksia ja tehdä toimenpiteitä hiilikädenjäljen tehostamiseksi
 • Luodaan konkreettiset toimenpiteet seuraavalle 2 vuodelle hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja hiilikädenjäljen maksimoimiseksi
 • Tehdään tarvittavat sääntömuutokset liiton eri sääntöihin
 • Järjestetään koulutusta ja perehdytystä
 • Luodaan toimintaohjeita myös seuroille ja yksittäisille harrastajille
 • Viestitään ikätasoisesti ja muutoinkin kohderyhmää puhuttelevalla tavalla
 • Kampanjat ja viestintää vastuullisuudesta yhteistyössä Protect Our Winters Finlandin, Kuoman ja Rukakeskus Oy:n kanssa