Sappee 20.6.2024

Lajivalmennuskoulutukset 2020-2021


Ski Sport Finland ja Suomen Lumilautaliitto lanseeraavat yhteisen lajivalmennuskoulutuksen, mikä tarjoaa liikuntatieteiden asiantuntijoiden opastuksella kattavan kokonaisuuden aina etänä käytävistä teoriaosuuksista lähiopetukseen.  Koulutuksen teoriaosuudet suoritetaan etäopintoina SKHOLE -palvelun kautta videoin ja oheismateriaaleja apuna käyttäen. Lähiopetusta vaativat opinnot suoritetaan 2-3 viikonlopun aikana tulevan kauden aikana. Suoritettujen etäopintojen ja lähijaksojen myötä kaikkiin koulutusosioihin osallistunut sertifioituu lajivalmentajaksi. Koulutusmateriaalit ovat saatavilla 21.09.2020 alkaen SKHOLE -palvelussa. 

Teoriaosuus: 125€ / vuosi (Teoriaosuuden voi ostaa irrallisena kokonaisuutena 125€:lla) 

Lähijaksot: Hinta ja aikataulu tarkennetaan seurakokouksessa 

SISÄLTÖ: 

OSA 1 – Kokonaisvaltainen valmennus

Lapsen ja nuoren elimistön kasvu ja kehitys

Hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta

Kuormitusfysiologia  

Ravintofysiologia  

Urheilupsykologia – henkinen valmennus

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen ja seuranta

Valmentaminen kilpaurheilussa

Lajivalmennus 

Osa 2 – Lajivalmennus 

Fysiikka: Lajin fyysiset vaatimukset – urheilijan polku

Valmentamisen pedagogiikka

Henkinen valmennus (johdetaan aiemmista)

Lajivalmennus: Urheilijan kehittyminen lajin parissa

Urheilu lajin huippu-tasolla

Erityisryhmien valmennus