Nuuksio Bike Park 15.5.2024

Mika Marila kehittämään Ski Sport Finlandin valmennusta


Mika Marila on alppihiihdon ystäville tuttu mies, niin kisalaskijana kuin valmentajana. Nyt hän on Ski Sport Finlandilla kehittämässä alppivalmennusta vt. urheilutoimenjohtaja-tittelillä. Ensimmäinen vaihe hänen projektissaan oli viikonloppuna Vuokatissa järjestetty ensimmäinen lajivalmentajakoulutus. 

Tyhjää taulua Marilan ei tarvinnut lähteä piirtämään. 

Tehtävä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja se on mennyt osin myös oman mukavuusalueeni ulkopuolelle. Olen päässyt tutustumaan asioihin ja huomannut, että täällä on tehty hyviä juttuja. Ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Tiedon kerääminen on yksi asia, jota halusin lähteä kehittämään.” 

Lajivalmentajakoulutukseen osallistui yhteensä kahdeksan valmentaa, joista osa oli lumilautailun ja freeskin puolelta. Yksi Marilan tehtävistä oli tehdä koulutuksesta lajirajoja rikkova. 

Meillä oli erittäin hedelmällisiä keskusteluja eri lajien välillä. Aika meinasi loppua vaan kesken.” 

Nyt Marila kehittää urheilijoiden seurantajärjestelmää.
Kyseessä on työkalun jatkokehittelystä, jossa tavoitteena on tuottaa valmentajille ja urheilijoille dataa päätösten taustalle. Meillä on paljon kehittämisasioita, mutta aika vähän dataa. Tilannetta pyritään nyt korjaamaan.” 

Moderni teknologia mahdollistaa hyvin moninaisten lukujen esille saamisen. Alppihiihdon kannalta olennaisen tiedon esiin saaminen on tärkeässä roolissa kehitystyössä. 

Järjestelmän pohja on kehitetty joukkuelajeihin ja nyt sitä muokataan meidän lajeihin soveltuvaksi. Se on jo käytössä Tahkon ja Rukan Alppikouluissa, joten ihan tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle. Esiteltävää pitäisi tulla kevään aikana.” 

Kyseessä on yksi työkalu, jonka kautta osaamista voi myös jakaa muille. Vaikka järjestelmä tuottaa kovia lukuja, myös urheilijan tuntemuksilla on väliä. 

Dataa pitää osata yhdistää urheiljan tuntemuksiin. Videoklipeistä voi laatia treeniohjelmia, joita voi jakaa muille. Esimerkiksi, jos seura on tehnyt hyvän nopeusharjoituksen, he voivat jakaa sen muille seuroille.” 

Innoissaan uudesta toimenkuvasta

Marila on havainnut, että kentällä on hyvä meininki päällä. 

Seuroissa, Alppikouluissa ja maajoukkueissa on hyvä meno päällä Tiedon keruun avulla saadaan vielä nostettua tasoa pykälän-parin verran. Samalla saadaan myös yhtenäisempi toimintakulttuuri.

Vastaanotto kentällä on ollut rakentavaa ja Marila näkee koronasta koituneen jotain hyvääkin. 

Minulla on ollut hedelmällisiä keskusteluja eri tahojen kanssa. Kentällä ymmärretään ettei Ski Sport voi tehdä kaikkea työtä. Koronan myötä myös seurat ovat joutuneet kehittämään omaa toimintaansa.” 

Tavoitteilla tuloksiin

Marila puhuu mielellään joukkueesta ja yhdessä tekemisestä sekä tiedon kulkemisen merkityksestä. Alppihiihtäjä on oikeastaan yksilöurheilija vain lähtöportin ja maaliviivan välisen ajan. Ryhmän henki on erittäin tärkeä asia, kuten myös selkeät tavoitteet. 

Jos ajattelee valmennuksellista lähestymistä, olisi hyvä laatia selkeät tavoitteet. Kaikkien kohdalla tavoitteen ei tarvitse olla olympiakulta. Tavoitteet edistymisestä eri iässä, silloin voitaisiin suunnitella yksittäiset harjoitukset palvelemaan valittua tavoitetta.”