Pyhä 17.4.2024

Yläkoulutoiminta on jakautunut kahteen osioon urheiluyläkouluihin sekä yläkoululeiritykseen.

Valtakunnallisissa urheiluyläkouluissa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Lisätietoja urheiluyläkouluista Olympiakomitean sivuilla, linkki.

Yläkouluikäisten Fearless Finns – yläkoululeirillä koulunkäynti ja harjoittelu yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi leiriolosuhteissa ja annetaan eväät parempaan arjen hallintaan myös leirien välisinä aikoina – tavoitteena on tarjota nuorille urheilijoille tukea kokonaisvaltaiseen urheilijaksi kasvamiseen.

Ski Sport Finland suosittelee valtakunnallisen F.F.- yläkoululeirityksen integroimista jokaisen U14 ja U16 ikäisen nuoren valmentautumiseen. Valtakunnallinen yläkoululeiritys on verrattain helposti tavoitettavissa jokaiselle alppihiihtäjänuorelle asuinpaikasta riippumatta.

Valtakunnallisen F.F.- yläkoululeirityksen toimintamalli

  • kolmen vuoden leiritysprosessi sisältäen 3-6 leiriä (paikkakuntakohtaisia eroja leirikestoissa ja määrissä) vuodessa sekä leirien välisen ajan
  • leirivuorokausia on 4-6 päivää/leiri
  • yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti
    • taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia
    • sisältöjen jako vuositasolla: 1/3 lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua, 1/3 urheilijan elämäntaitoja
    • leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min/ päivä
  • nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan tarjoamalla hänelle tietoa leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.